Fagartikkel

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 24–29, 2019

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none