Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-690-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 27/2021

År : 2021

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å vurdere ulike strategier for å utvikle nye og helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Rapporten bygger på ulike forskningsprosjekter ved Nofima de siste 10 årene som har hatt som til hensikt å analysere struktur, produksjon og lønnsomhet i norsk fiskeindustri. Gjennom disse undersøkelsene er det utviklet et unikt tallmateriale som på ulike måter blir anvendt for å vurdere ulike strategier for helårige arbeidsplasser. Samtidig er det utviklet kunnskap om sentrale drivere for sysselsetting i norsk fiskeindustri som er viktig for å forstå både utviklingen og potensiale for å øke sysselsettingen i norsk landbasert fiskeindustri. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for hensikten med rapporten. Deretter gis det en kort gjennomgang av status for sysselsettingen i norsk fiskeindustri. Rapporten går deretter over til å drøfte ulike drivkrefter for den utviklingen som beskrives. Med utgangspunkt i status og drivere for utviklingen går rapporten over til å drøfte ulike alternative strategier, institusjonelt og på bedriftsnivå, for å øke fremtidig sysselsetting i landbasert fiskeindustri i Norge.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen