Nofima rapportserie

Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 5/2007

Antall sider: 80

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-610-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV