Vinterfiske i Lofoten. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

 Næringsøkonomi  

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

Tidspunkt:1. mai 2016 – 31. januar 2017
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF
Finansiør:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond FHF
Samarbeid:Norges Råfisklag/SUROFI
Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Inge Bendiksen
Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Speile markedsutviklingen

Hovedmålet med prosjektet som Nofima nå deltar i, er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringen selv, representert ved Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Surofi.

– Dette er et samarbeidsprosjekt. Nofimas oppgave er å finne systematisk og objektiv informasjon som kan danne grunnlag for arbeidet med å etablere referansepriser, sier Bendiksen.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter