Hovedmålet med prosjektet er å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

Sist oppdatert

Start

01. mai 2016

Slutt

31. jan 2017

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Norges Råfisklag/SUROFI

Mål om å speile markedsutviklingen

Hovedmålet med prosjektet var å identifisere mulige indikatorer og utvikle en modell som er egnet til å lage referansepriser som speiler markedsutviklingen for hvitfisk.

– Et eventuelt nytt system skal bidra til at markedssignalene raskere får innvirkning på prisen, sa forsker Bjørn Inge Bendiksen ved Nofima da prosjektet startet.

– Dette er et samarbeidsprosjekt. Nofimas oppgave er å finne systematisk og objektiv informasjon som kan danne grunnlag for arbeidet med å etablere referansepriser, sa Bendiksen.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med næringen selv, representert ved Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Surofi.

Publikasjoner