Nofima rapportserie

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2019

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-599-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten presenterer resultater fra analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst torsk, hyse og sei for perioden 2009–2017. Resultatene viser at omsetning gjennom auksjon går ned og at salg på kontrakt øker. I 2017 ble knapt 32 % av torsken omsatt gjennom auksjon. Økonometrisk analyse viser likevel at prisene på auksjon er høyere enn for kontrakt og egenovertak, kontrollert for effekten av andre forhold som fiskestørrelse, fiskeredskap, fangststørrelse, sesong (måned) og år. Ombordfryst torsk solgt på auksjonen oppnådde i gjennomsnitt 2,56 % bedre pris enn torsk solgt på kontrakt, kontrollert for de nevnte forholdene. Torsk solgt på kontrakt oppnådde 1,26 % bedre pris enn torsk solgt på egenovertak. Våre analyser gir ikke holdepunkter for å si noe om at bruken av auksjon har blitt så lav at dette auksjonsmarkedet ikke gir en «markedsriktig» pris. Men dersom den nedadgående trenden i bruk av auksjon fortsetter, er det fare for at auksjonen blir et mindre effektivt marked – og dermed også en dårlig referanse for prising av kontrakter. Rapporten konkluderer med forslag for å øke aktiviteten i auksjon.