Gå til hovedinnhold

Jeg er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT). Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.