Jeg er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT).

Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.

+47 992 76 715

+47 77 62 90 23

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin