Gå til hovedinnhold

Jeg er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT).

Fra 1. desember 2022 til 1. april 2023 er jeg konstituert som divisjonsdirektør for Sjømatdivisjonen i Nofima.

Mine fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Jeg har en doktorgrad i foretaksstrategi. Jeg har anvender disse fagområdene for å analysere sjømatsektoren.