Prosjektet ARRIVAL skal ved hjelp av ny teknologi innen presisjonsfermentering og celledyrking utvikle nye metoder for å produsere melk-, egg- og kjøttproteiner, også kalt cellebasert landbruk eller CellAg.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

19. jun 2023

Slutt

31. mai 2027

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Sintef Industri, Høyskolen i Østfold, Ruralis, Teknologirådet, Nortura AS, Norilia AS, TINE AS

Prosjektet tar i bruk moderne bioteknologi for å møte morgendagens matproduksjon på en smart og innovativ måte, hvor norsk restråstoff er innsatsfaktorer.

Bakgrunn

Cellebasert landbruk er banebrytende teknologi, som kan bidra til bærekraftig, dyrevennlig og klimavennlig proteinproduksjon. Nofima har siden 2018 forsket på dyrking av muskelceller fra storfe, og har utviklet teknologi og metoder som gjør det mulig å dyrke frem kjøttproteiner med restråstoff som vekstmedium.   

Behovet for alternative animalske proteinkilder

Nåværende estimater forutsier at den globale matproduksjonen må øke mer enn 60% mot 2050, og som et resultat har det vært et økende press på husdyrsektoren for å møte den økende etterspørselen etter høyverdig animalsk protein. Selv om plantebaserte alternative matvarer har stort potensial, er det forskjeller i næringsverdien av animalsk kontra plantebaserte proteiner. Heller ikke munnfølelsen, smaken eller funksjonaliteten er den samme.

Samtidig vil økt gjenvinning av avfallsstrømmer fra matproduksjon være nødvendig i et sirkulært bioøkonomisk perspektiv.

Mål

Målet med ARRIVAL-prosjektet er å utvikle teknologien for cellebasert landbruk for å møte framtidig matbehov, ved hjelp av presisjonsfermentering og dyrking av muskelceller fra storfe, med norske restråstoff og bi-produkter som vekstmedium. 

1. Identifisere spiselige råvarer som kan brukes som vekstmedier, og hvilke prosesstrinn som er nødvendig.  

2. Produsere visse typer matproteiner (ß-laktoglobulin, a-laktalbumin, ovalbumin) og analysere deres sammensetning, struktur, ernæringsmessige og funksjonelle egenskaper. 

3. Produsere celledyrkede kjøttproteiner og undersøke brukspotensialet i disse 

4. Gi en oppdatert systematisk oversikt over etikken til CellAg og implikasjonene for ARRIVAL 

5. Etablere et RRI-rammeverk for CellAg-sektoren 

6. Forstå forbrukernes holdninger og oppfatning av de nye teknologiene, samt barrierer og muligheter for produktaksept. 

Cellulært landbruk i fremtidig matproduksjon

Vi bruker banebrytende nye, muliggjørende teknologier for å produsere matproteiner gjennom cellulært landbruk (CellAg). Det finnes to typer CellAg-produksjonssystemer: presisjonsfermentering og dyrket kjøtt. ARRIVAL bruker begge disse til å produsere melk, egg og kjøttproteiner, av samme type som proteiner som normalt produseres gjennom konvensjonelt landbruk, med norske råvarer og biprodukter som innsatsfaktor.

En tverrfaglig tilnærming er nødvendig

CellAg er en revolusjon innen matproduksjon, og kan føre til store endringer når det gjelder landbruksproduksjon og eierskap, arealbruk, politikkutforming, matvaner og ikke minst etiske spørsmål. Hvordan forbereder vi forbrukere, samfunn og matindustri på dette radikale skiftet?

I tillegg til å undersøke de teknologiske endringene CellAg kan representere, utforsker ARRIVAL, gjennom en tverrfaglig tilnærming, hvilket grunnlaget som må legges før norske forbrukere og samfunnet vil og kan ta i bruk denne teknologien.

ARRIVAL utforsker også de etiske og politiske verdiene som slike revolusjonære mekanismer kan komme i konflikt med. ARRIVAL utvikler muliggjørende bioteknologi og kunnskap, som vil forbedre og modernisere eksisterende landbasert næringsmiddelindustri. Den nye bioteknologiske metodikken som skal utvikles vil på sikt potensielt være grunnlaget for en ny type norsk matindustri som skal produsere morgendagens mat på en smart, bærekraftig og innovativ måte.

ARRIVAL-prosjektet er medlem av Centre for Digital Life Norway