Jeg jobber innenfor fagområdet molekylær mikrobiologi og har kompetanse innen anvendelse av molekylærbiologiske metoder og bioinformatikk. Forskningstema er matbårne sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende bakterier, dynamikk i bakteriesamfunn, og bruk av mikroorganismer til produksjon av matproteiner. For tiden fokuserer jeg på tre hovedområder:

Persistens og spredning av Listeria monocytogenes i næringsmiddelkjeden, inkludert karakterisering av molekylære mekanismer for overlevelsesegenskaper (PathoSeq og FutureFoodControl).

Bruk av moderne bioteknologi for å produsere mat, med fokus på produksjon av animalske proteiner ved hjelp av presisjonsfermentering i gjær (Pichia pastoris) og bruk av sidestrømmer fra matindustri som innsatsfaktorer (ARRIVAL og Precision).

Utvikling av teknologier for dynamisk holdbarhetsmerking av mat, basert på kunnskap om vekst av bakteriesamfunn og kvalitetsforringende bakterier i råvarer, produksjonsmiljø og produkt under lagring (MICROORC).

+47 930 21 387

+47 64 97 01 27

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin