Jeg jobber som forsker ved avdeling Trygg og holdbar mat, innenfor fagområdet molekylær mikrobiologi. Jeg har kompetanse innen anvendelse av molekylærbiologiske metoder og bioinformatikk, og i forståelse av bakteriell biofilmdannelse. Forskningstema er matbårne sykdomsfremkallende bakterier som Listeria monocytogenes og Staphylococcus spp., og studier av hvordan disse og andre næringsmiddelrelaterte bakterier overlever i matproduksjonsmiljøer. Jeg bruker moderne DNA sekvenserings teknikker (Illumina, Nanopore) for å kunne spore bakterienes spredning og smitteveier, og for å karakterisere bakterienes gener og egenskaper. Vi bruker også den samme teknologien til å studere bakteriesamfunn, for eksempel for å se på dynamikk og overlevelse av patogene bakterier i biofilm. Jeg har hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Oslo (cand. scient, 2003), og en PhD fra Norges Veterinærhøyskole (virulensfaktorer hos Bacillus cereus, 2008).

+47 930 21 387

+47 64 97 01 27

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin