Som økonomidirektør i Nofima er jeg ansvarlig for økonomistyring, budsjett og regnskap for selskapet. Sammen med mine medarbeidere i økonomiavdelingen er vår oppgave å innhente og systematisere økonomiske data slik at våre interne og eksterne brukere skal få best mulig grunnlag for beslutninger. Jeg er siviløkonom fra Aalborg Universitetscenter og har senere tatt forretningsengelsk samt kurs i styrekompetanse. Min arbeids bakgrunn er i hovedsak som økonomiplanlegger i Oslo og Tromsø kommune, økonomisjef/avdelingsdirektør og assisterende direktør ved Norsk Polarinstitutt.

+47 980 20 079

+47 77 62 90 05

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin