Sileshi Gizachew Wubshet leder FRIPRO-prosjektet PepFishing, der forskerne jakter på helsegunstige peptider i restråstoff. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

PepFishing

Combining Fourier Transform Infrared Spectroscopy-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

 Råvare og prosess  

I restråstoff fra melk og kylling finnes det stoffer med gunstige helseeffekter. Målet med PepFishing er å utvikle teknologi som gjør det mulig å finne frem til helsegunstige peptider.

Tidspunkt:1. juli 2018 – 7. september 2020
Finansiering:Norges forskningsråd - FRIPRO
Samarbeid:University of Copenhagen (Denmark), National Institute of Health (USA) samt Tine og Nortura
Kontaktperson
Portrettbilde av Sileshi Gizachew Wubshet

Proteinkonsentrater og hydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle utgangspunkt til ingredienser for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Peptider (korte kjeder av aminosyrer) utvunnet fra sidestrømmer i matindustrien er en gruppe molekyler som er bevist å ha positiv effekt ved vektkontroll og diabetes. Kompleksiteten i sammensetningen av proteinhydrolysatene utgjør imidlertid en utfordring hva angår deteksjon og isolering av bioaktive peptider.

Mål og teknologi

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle teknologi som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer fra matindustrien.

Denne teknologien vil basere seg på:

  1. Fourier-transform Infrarød spektroskopi (FTIR) for rask utvelgelse av potensielle hydrolysatkandidater
  2. Avansert biokjemisk deteksjon ved hjelp av ligandbinding og høyoppløselige bioassays.

Teknologien vil bli brukt til å lete etter peptider med positiv effekt ved vektkontroll og diabetes i proteinhydrolysater fra melk- og fjørfeindustrien.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet ledes av Nofima, og forskningen vil involvere samarbeid med University of Copenhagen (Denmark) og National Institute of Health (USA). I prosjektet vil samarbeidet med TINE og Norilia gjøre at prosjektet får tilgang til ulike sidestrømmer fra henholdsvis melk- og fjørfeindustrien. Prosjektet kan på lang sikt bidra til å møte etterspørselen etter bioaktive matingredienser for kontroll av diabetes, samtidig som man utvikler høyverdige produkter fra sidestrømmer i matindustrien

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter