Sileshi Gizachew Wubshet leder FRIPRO-prosjektet PepFishing, der forskerne jakter på helsegunstige peptider i restråstoff. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

PepFishing

Combining Fourier Transform Infrared Spectroscopy-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

 Råvare og prosess  

I restråstoff fra melk og kylling finnes det stoffer med gunstige helseeffekter. Målet med PepFishing er å utvikle teknologi som gjør det mulig å finne frem til helsegunstige peptider.

Tidspunkt:1. juli 2018 – 7. september 2020
Finansiering:Norges forskningsråd - FRIPRO
Samarbeid:University of Copenhagen (Denmark), National Institute of Health (USA) samt Tine og Nortura
Kontaktperson
Portrettbilde av Sileshi Gizachew Wubshet

Proteinkonsentrater og hydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle utgangspunkt til ingredienser for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Peptider (korte kjeder av aminosyrer) utvunnet fra sidestrømmer i matindustrien er en gruppe molekyler som er bevist å ha positiv effekt ved vektkontroll og diabetes. Kompleksiteten i sammensetningen av proteinhydrolysatene utgjør imidlertid en utfordring hva angår deteksjon og isolering av bioaktive peptider.

Mål og teknologi

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle teknologi som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer fra matindustrien.

Denne teknologien vil basere seg på:

 1. Fourier-transform Infrarød spektroskopi (FTIR) for rask utvelgelse av potensielle hydrolysatkandidater
 2. Avansert biokjemisk deteksjon ved hjelp av ligandbinding og høyoppløselige bioassays.

Teknologien vil bli brukt til å lete etter peptider med positiv effekt ved vektkontroll og diabetes i proteinhydrolysater fra melk- og fjørfeindustrien.

Foreløpig resultater

Resultatene i prosjektet så langt er svært lovende, og samlet i følgende publikasjoner:

Peer-reviewed papers (Manuscripts):

 1. Peptides from chicken processing by-product inhibit DPP-IV and promote cellular glucose uptake: potential ingredients for T2D management. Lima, Rita de Cássia Lemos; Berg, Ragnhild Stanberg; Rønning, Sissel Beate; Afseth, Nils Kristian; Knutsen, Svein Halvor; Stærk, Dan and Wubshet, Sileshi Gizachew. 2018. Manuscript submitted to Food and Function.

Generelle og populær vitenskapelige artikler:

 1. Mat som medisin: Fra kyllingskrog kan man utvinner stoffer, såkalte peptider, som er ut til å stabilisere blodsukkeret slik enkelte diabetesmedisiner gjør. Wenche Aale Hægermark. Næringsnytte Porjektåret 2018. January 2019, p. 36-37.
 2. Stoff I kyllingbein hadde lignende effekt som diabetesmedisin. Wenche Aale Hægermmark. Forskning. 2019, link: https://forskning.no/diabetes-medisin-nofima/stoff-i-kyllingbein-hadde-lignende-effekt-som-diabetesmedisin/1285289

Konferanseposter:

 1. Peptides from chicken byproduct inhibit DPP-IV and promote cellular glucose uptake: potential ingredients for T2D management. Lima, Rita de Cássia Lemos; Berg, Ragnhild Stanberg; Rønning, Sissel Beate; Afseth, Nils Kristian; Knutsen, Svein Halvor; Stærk, Dan and Wubshet, Sileshi Gizachew. FBHC Lisbon, Portugal. 25-28th September 2018.

Foredrag:

 1. Project PepFishing: A novel combination of FTIR-based screening and ligand fishing technologies for facilitated discovery of anti-diabetic peptides from protein hydrolysates. Wubshet, Sileshi Gizachew. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
 2. Ligand Fishing for discovery of bioactive peptides from food protein hydrolysates. Lima, Rita de Cássia Lemos. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
 3. Screening protein hydrolysates of poultry by-products for antidiabetic peptides. Dawwas, Mohamad. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
 4. Magnetic Ligand Fishing. Wubshet, Sileshi Gizachew. FBHC Lisbon, Portugal 25-28th September 2018.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet ledes av Nofima, og forskningen vil involvere samarbeid med University of Copenhagen (Denmark) og National Institute of Health (USA). I prosjektet vil samarbeidet med TINE og Norilia gjøre at prosjektet får tilgang til ulike sidestrømmer fra henholdsvis melk- og fjørfeindustrien. Prosjektet kan på lang sikt bidra til å møte etterspørselen etter bioaktive matingredienser for kontroll av diabetes, samtidig som man utvikler høyverdige produkter fra sidestrømmer i matindustrien

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Filer og lenker