I restråstoff fra melk og kylling finnes det stoffer med gunstige helseeffekter. Målet med PepFishing er å utvikle teknologi som gjør det mulig å finne frem til helsegunstige peptider.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jul 2018

Slutt

07. sep 2020

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

University of Copenhagen (Denmark), National Institute of Health (USA) samt Tine og Nortura

Prosjektleder(e):

Sileshi Gizachew Wubshet

Proteinkonsentrater og hydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle utgangspunkt til ingredienser for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Peptider (korte kjeder av aminosyrer) utvunnet fra sidestrømmer i matindustrien er en gruppe molekyler som er bevist å ha positiv effekt ved vektkontroll og diabetes.

Kompleksiteten i sammensetningen av proteinhydrolysatene utgjør imidlertid en utfordring hva angår deteksjon og isolering av bioaktive peptider.

Mål og teknologi

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle teknologi som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer fra matindustrien. Denne teknologien vil basere seg på:

  1. Fourier-transform Infrarød spektroskopi (FTIR) for rask utvelgelse av potensielle hydrolysatkandidater
  2. Avansert biokjemisk deteksjon ved hjelp av ligandbinding og høyoppløselige bioassays.

Teknologien vil bli brukt til å lete etter peptider med positiv effekt ved vektkontroll og diabetes i proteinhydrolysater fra melk- og fjørfeindustrien.

Resultater

Publikasjoner

Generelle og populærvitenskapelige artikler:

  1. Mat som medisin: Fra kyllingskrog kan man utvinner stoffer, såkalte peptider, som er ut til å stabilisere blodsukkeret slik enkelte diabetesmedisiner gjør. Wenche Aale Hægermark. Næringsnytte Porjektåret 2018. January 2019, p. 36-37.
  2. Stoff I kyllingbein hadde lignende effekt som diabetesmedisin. Wenche Aale Hægermark. Forskning. 2019, link: https://forskning.no/diabetes-medisin-nofima/stoff-i-kyllingbein-hadde-lignende-effekt-som-diabetesmedisin/1285289

Konferanseposter:

  1. Peptides from chicken byproduct inhibit DPP-IV and promote cellular glucose uptake: potential ingredients for T2D management. Lima, Rita de Cássia Lemos; Berg, Ragnhild Stanberg; Rønning, Sissel Beate; Afseth, Nils Kristian; Knutsen, Svein Halvor; Stærk, Dan and Wubshet, Sileshi Gizachew. FBHC Lisbon, Portugal. 25-28th September 2018.

Foredrag:

  1. Mat som medisin-from industrial by-product to potential anti-diabetic ingredient. Wubshet, Sileshi Gizachew.Landbruks- og matdepartemente, Oslo, 3rdSeptember 2019.
  2. Project PepFishing: A novel combination of FTIR-based screening and ligand fishing technologies for facilitated discovery of anti-diabetic peptides from protein hydrolysates. Wubshet, Sileshi Gizachew. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
  3. Ligand Fishing for discovery of bioactive peptides from food protein hydrolysates. Lima, Rita de Cássia Lemos. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
  4. Screening protein hydrolysates of poultry by-products for antidiabetic peptides. Dawwas, Mohamad. 2nd PepFishing Annual Meeting, Copenhagen, 4-5th February 2019.
  5. Magnetic Ligand Fishing. Wubshet, Sileshi Gizachew. FBHC Lisbon, Portugal 25-28th September 2018.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet ledes av Nofima, og forskningen vil involvere samarbeid med University of Copenhagen (Denmark) og National Institute of Health (USA). I prosjektet vil samarbeidet med TINE og Norilia gjøre at prosjektet får tilgang til ulike sidestrømmer fra henholdsvis melk- og fjørfeindustrien. Prosjektet kan på lang sikt bidra til å møte etterspørselen etter bioaktive matingredienser for kontroll av diabetes, samtidig som man utvikler høyverdige produkter fra sidestrømmer i matindustrien.