I prosjektet utviklet vi metoder og modeller for å studere funksjonelle fôrkomponenter gjennom fordøyelsessystemet til laks, og mikrobiotaens rolle i tarm og barrierevev.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Fiskens vekst og helse påvirkes i stor grad av prosesser som skjer i mage-/tarmsystemet. Dette inkluderer appetittregulering, spalting og opptak av næringsstoffer, barrierevevets sammensetning og funksjonalitet, og tarmens sammensetning av mikrober.

Næringsstoffer, ingredienser og fôrkvalitet vil i stor grad påvirke disse prosessene. Det er viktig å ha forståelse for disse prosessene for den videre utviklingen av ingredienser og fôr til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Nofima har derfor en strategisk instituttsatsing for å kartlegge utvalgte prosesser i mage-/tarmsystemet som påvirkes av fôrets sammensetning og kvalitet. I satsingen vil vi utvikle metoder og analyseverktøy for å bedre forstå magens funksjon i fordøyelse av proteiner, og effekter av ulike proteinkilder på fiskens fordøyelse og mikrobiotasammensetning i tarm. Vi vil også undersøke hvilke næringsstoffer som omsettes av mikrober og hvordan dette påvirker fordøyelsen og fiskens barrierevev.

Mål

Å utvikle analyseverktøy og modeller av mage-/tarm-systemet til laks for å forstå hvordan valg av proteinkilder og fysisk fôrkvalitet påvirker fordøyelsesprosessen, tarmmikrobiotaen og dens rolle i fôrutnyttelse for opprettholdelse av god fiskehelse.

Delmål

  • Utvikle modeller og analyseverktøy for å beskrive hvordan ulike fôrkvalitet påvirker funksjoner i fiskens mage.
  • Studere hvordan ulike proteinkilder påvirker appetitt, fordøyelse og mikrobiota i tarm.
  • Etablere analytiske metoder og molekylære verktøy for å kartlegge tarmmikrobiota, og dens funksjonelle egenskaper.

Publikasjoner