Christian Karlsen jobber med mikrobiota i FeedMod. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.

FeedMod

Metoder og modeller for funksjonelle studier av fôrkomponenter gjennom fordøyelsessystemet til laks, og mikrobiotaens rolle i tarm og barrierevev

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Trygg og holdbar mat  

Fiskens vekst og helse påvirkes i stor grad av prosesser som skjer i mage-/tarmsystemet. Dette inkluderer appetittregulering, spalting og opptak av næringsstoffer, barrierevevets sammensetning og funksjonalitet, og tarmens sammensetning av mikrober.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2019
Finansiering: Norges forskningsråd
Finansiør:Nofima
Samarbeid:Universitet i Tromsø og Universitetet i Bergen
Kontaktperson
Portrettbilde av Andre Sture Bogevik

Næringsstoffer, ingredienser og fôrkvalitet vil i stor grad påvirke disse prosessene. Det er viktig å ha forståelse for disse prosessene for den videre utviklingen av ingredienser og fôr til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Nofima har derfor en strategisk instituttsatsing for å kartlegge utvalgte prosesser i mage-/tarmsystemet som påvirkes av fôrets sammensetning og kvalitet.

Innen satsingen vil vi utvikle metoder og analyseverktøy for å bedre forstå magens funksjon i fordøyelse av proteiner, og effekter av ulike proteinkilder på fiskens fordøyelse og mikrobiotasammensetning i tarm. Vi vil også undersøke hvilke næringsstoffer som omsettes av mikrober og hvordan dette påvirker fordøyelsen og fiskens barrierevev.

Mål:

Å utvikle analyseverktøy og modeller av mage-/tarm-systemet for å forstå hvordan valg av proteinkilder og fysisk fôrkvalitet påvirker fordøyelsesprosessen, tarmmikrobiotaen og dens rolle i fôrutnyttelse for opprettholdelse av god fiskehelse.

Delmål:

  • Utvikle modeller og analyseverktøy for å beskrive hvordan ulike fôrkvalitet påvirker funksjoner i fiskens mage.
  • Studere hvordan ulike proteinkilder påvirker appetitt, fordøyelse og mikrobiota i tarm.
  • Etablere analytiske metoder og molekylære verktøy for å kartlegge tarmmikrobiota, og dens funksjonelle egenskaper.
Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.