Gå til hovedinnhold

Jeg er siviløkonom og Cand. Oecon fra NHH, og har siden 1998 jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fiskeri, fiskeindustri og havbruk. Som regel med samfunns- og bedriftsøkonomi, strategi eller økonomisk geografi som faglig tilnærming.
Jeg har de siste årene jobbet mye med ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og sammenhengen mellom utviklingen i flåte, industri og samfunn. Ellers har jeg jobbet mye med effekter av reguleringer og andre offentlige virkemidler, oppdrettsøkonomi og drivkrefter for kostnadsutvikling og produktivitet, globalisering, innovasjon og differensiering.

+47 900 40 615

+47 77 62 90 47

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin