Jeg er siviløkonom og Cand. Oecon fra NHH, og har siden 1998 jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fiskeri, fiskeindustri og havbruk. Som regel med samfunns- og bedriftsøkonomi, strategi eller økonomisk geografi som faglig tilnærming.
Jeg har de siste årene jobbet mye med ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og sammenhengen mellom utviklingen i flåte, industri og samfunn. Ellers har jeg jobbet mye med effekter av reguleringer og andre offentlige virkemidler, oppdrettsøkonomi og drivkrefter for kostnadsutvikling og produktivitet, globalisering, innovasjon og differensiering.

+47 900 40 615

+47 77 62 90 47

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin