Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-787-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre

Serier : Nofima rapportserie 24/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fiskeindustrien viser stor evne til å ta i bruk ny teknologi, til å automatisere og effektivisere. Men likevel er lønnsomheten lav. En viktig årsak til dette er at det er langt mellom de gode differensieringsstrategiene og de gode prisøkende innovasjonene. Vi peker i denne rapporten på behovet for å satse på kunnskap og kompetanse, kvalitet gjennom hele verdikjeden og tiltak for å utvikle nye strategier for å øke verdiskapingen, både gjennom differensiering av lite bearbeidet fisk og utvikling av foredlede produkter og merkevarer.

Kontaktpersoner: