Nofima rapportserie

Innovasjon i sjømatnæringen

Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2010

Antall sider: 78

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-787-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Fiskeindustrien viser stor evne til å ta i bruk ny teknologi, til å automatisere og effektivisere. Men likevel er lønnsomheten lav. En viktig årsak til dette er at det er langt mellom de gode differensieringsstrategiene og de gode prisøkende innovasjonene. Vi peker i denne rapporten på behovet for å satse på kunnskap og kompetanse, kvalitet gjennom hele verdikjeden og tiltak for å utvikle nye strategier for å øke verdiskapingen, både gjennom differensiering av lite bearbeidet fisk og utvikling av foredlede produkter og merkevarer.