Gå til hovedinnhold
Publisert 2013

Read in English

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Troms Fylkeskommune Næringsetaten

Publikasjonstype : Rapport

Bidragsytere : Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto

Antall sider : 40

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Arbeidet med strategien har vært ledet av fylkesråd for plan- og næring, Kari-Anne Opsal til mars 2013 og etter det av fylkesråd for næring Willy Ørnebakk. En arbeidsgruppe fra næringse¬taten bestående av Jarle M. Pedersen, Frode Mikalsen, Gunnar Davidsson og Kjetil Helstad har koordinert og stått for det praktiske arbeidet. I tillegg har forskningsinstituttet Nofima AS ved forskerne Audun Iversen, Roy Robertsen og Otto Andreassen, vært viktige bidragsytere gjennom kunnskapsinnhenting og erfaringsutvekslinger, samt bistått i arbeidet med å samle og bearbeide innspill fra samrådsmøtene. Etatene i den fylkeskommunale administrasjonen har bidratt på sine fagfelt, spesielt utdannings- og samferdselsetaten i tillegg til planavdeling i stab. Som en del av arbeidet med strategien har Nofima AS gjennomført undersøkelsen «Hav¬bruksnæringens ringvirkninger i Troms» (rapport 28/2012). Den har gitt viktig informasjon om sysselsetting og ringvirkninger av næringa og leverandører til næringa på kommunenivå og siteres flere plasser i dette dokumentet.

Kontaktpersoner: