I dette prosjektet utarbeider vi ringvirkningsanalyser for sjømatnæringen i Norge.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

16. mar 2020

Slutt

15. jan 2023

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Menon Economics og Norce Stavanger

Prosjektleder(e):

Roy Robertsen

Mål

Målet med arbeidet er (som i tidligere utførte analyser) å gi:

  • Oversikter over verdiskaping i form av bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå (2020, 2021 og 2022), i fiskeflåten (2020 og 2022) og i leverandørindustrien (2021).
  • Oversikt over ringvirkninger (samme analysefrekvens som i punktet ovenfor).
  • I tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP, kan flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeides etter dialog med referansegruppen.
  • I tillegg skal det vurderes om og hvordan metodikk for datainnhenting for å gjennomføre fremtidige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser kan forenkles eller «automatiseres» i større grad enn hva som er tilfellet i de analyser som gjennomført frem til i dag.

Rapporter

En rekke rapporter som dokumenterer ringvirkninger nasjonalt og per region kan lastes ned fra prosjektsiden på finansiør FHFs nettsted.

Se film

Publikasjoner