Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022

RingNasjonal

 Næringsøkonomi  

Utarbeide ringvirkningsanalyser for sjømatnæringen i Norge.

Tidspunkt:16. mars 2020 – 30. september 2022
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Finansiør:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:Menon Economics og Norce Stavanger
Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Målet med arbeidet er (som i tidligere utførte analyser) å gi:

  • Oversikter over verdiskaping i form av bidrag til BNP og sysselsetting for sjømatnæringen henholdsvis på nasjonalt nivå (2020, 2021 og 2022), i fiskeflåten (2020 og 2022) og i leverandørindustrien (2021).
  • Oversikt over ringvirkninger (samme analysefrekvens som i punktet ovenfor).
  • I tillegg til verdiskaping i form av sysselsetting og bidrag til BNP, kan flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeides etter dialog med referansegruppen.
  • I tillegg skal det vurderes om og hvordan metodikk for datainnhenting for å gjennomføre fremtidige verdiskapings- og ringvirkningsanalyser kan forenkles eller «automatiseres» i større grad enn hva som er tilfellet i de analyser som gjennomført frem til i dag.
Les mer om:

Relatert innhold