Konsortiet som jobber sammen i SUREAQUA - Nordic Centre of Excellence.
Konsortiet som jobber sammen i SUREAQUA - Nordic Centre of Excellence.

SUREAQUA

Nordic Centre for Sustainable and Resilient Aquatic Production

 Ernæring og fôrteknologi    Markedsforskning    Næringsøkonomi    Produksjonsbiologi    Prosessteknologi  

Et "Nordic Centre of Excellence" med mer enn 40 nordiske partnere skal levere forskning og innovasjon for bærekraftig produksjon og forvaltning av ressurser i havet.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2021
Finansiering: Nordforsk, Nordisk program om bioøkonomi
Finansiør:Norce
Samarbeid:Prosjektleder Norce og 40 nordiske partnere
Kontaktperson
Portrettbilde av Philip John James
Philip John James

Seniorforsker
Tlf.: +47 481 68 263
philip.james@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Pirjo Honkanen
Pirjo Honkanen

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 520
pirjo.honkanen@nofima.no

Senteret ledes av Norce, og Nofima har en sentral rolle.

I SUREAQUA utvikles innovative løsninger for havbruk ved å sikre trygge og stabile fôrråvarer, bevare dyrevelferd og vannkvalitet, og løsninger for å finne nye bruksområder for lite brukte ressurser, som makroalger.

Aktivitetene er organisert i fire temaer:

  • Teknologi og bioraffineri
  • Miljøkvalitet og bærekraft
  • Sosial og økonomisk bærekraft
  • Forvaltning og kommunikasjon

Nofima leder det samfunnsfaglige arbeidet med vekt på sosial og økonomisk bærekraft. Vi vurderer sosial og økonomisk bærekraft av eksisterende og nye verdikjeder, utvikler bioøkonomiske modeller, og kartlegger markedsaksept for ulike nye og eksisterende verdikjeder.

Vi har også en aktiv rolle i utvikling av nye fôringredienser fra bærekraftige kilder, utvikling av høyverdiprodukter fra bi-produkter og restråstoff, samt utvikling av nye produksjonsteknologier og multi-trofisk akvakultur.

En vurdering av ringvirkninger av akvatisk produksjon er også en del av Nofimas arbeid. Vi er ellers involvert i alle fire temaer i SUREAQUA.

Nofima har en postdoktor-stilling i prosjektet. Xinxin Wang jobber med produksjonsoptimalisering av makroalger i Nord-Norge.

En PhD-kandidat jobber med markedspotensialet for makroalger.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker