Et "Nordic Centre of Excellence" med mer enn 40 nordiske partnere skal levere forskning og innovasjon for bærekraftig produksjon og forvaltning av ressurser i havet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2017

Slutt

31. des 2021

Finansiert av

Nordforsk

Samarbeid

Prosjektleder Norce og 40 nordiske partnere

I SUREAQUA utvikles innovative løsninger for havbruk ved å sikre trygge og stabile fôrråvarer, bevare dyrevelferd og vannkvalitet, og løsninger for å finne nye bruksområder for lite brukte ressurser, som makroalger.

Konsortiet som jobber sammen i SUREAQUA - Nordic Centre of Excellence.
Konsortiet som jobber sammen i SUREAQUA – Nordic Centre of Excellence.

Temaer

Aktivitetene i SUREAQUA er organisert i fire temaområder:

  • Teknologi og bioraffineri
  • Miljøkvalitet og bærekraft
  • Sosial og økonomisk bærekraft
  • Forvaltning og kommunikasjon

Nofimas rolle

Senteret ledes av Norce, og Nofima har en sentral rolle.

Nofima leder det samfunnsfaglige arbeidet med vekt på sosial og økonomisk bærekraft. Vi vurderer sosial og økonomisk bærekraft av eksisterende og nye verdikjeder, utvikler bioøkonomiske modeller, og kartlegger markedsaksept for ulike nye og eksisterende verdikjeder.

Vi har også en aktiv rolle i utvikling av nye fôringredienser fra bærekraftige kilder, utvikling av høyverdiprodukter fra bi-produkter og restråstoff, samt utvikling av nye produksjonsteknologier og multi-trofisk akvakultur.

En vurdering av ringvirkninger av akvatisk produksjon er også en del av Nofimas arbeid.

Vi er ellers involvert i alle fire temaer i SUREAQUA.

Xinxin Wang har jobbet som postdoktor i prosjektet med produksjonsoptimalisering av makroalger i Nord-Norge.

PhD-kandidat Florent Govaerts jobber med markedspotensialet for makroalger.

Publikasjoner