Hvilke egenskaper ved laksen bør produsenten fremheve? Strategier for dette er gjenstand for forskningen i Qualidiff-prosjektet.
Hvilke egenskaper ved laksen bør produsenten fremheve? Strategier for dette er gjenstand for forskningen i Qualidiff-prosjektet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima

Qualidiff

Quality-based differentiation of salmon

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Kan vi øke verdien på laks ved å fremheve laksens kvalitet på ulike måter? Dette spørsmålet er utgangspunktet for prosjektet.

Tidspunkt:1. mars 2018 – 28. februar 2022
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nofima, IRIS/NORCE, University of Sterling, University of Florida
Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Mål

Hovedmålet med Qualidiff er å bidra til økt konkurransekraft for den norske laksenæringen gjennom ny kunnskap om differensieringsstrategier basert på produktkvalitet.

Prosjektet skal fremskaffe ny faglig innsikt og praktiske anbefalinger knyttet til muligheter, fordeler, krav og kostnader med ulike differensieringsstrategier langs verdikjeden for laks.

Sentrale spørsmål som vil bli belyst er:

  • I hvilken grad er norsk laks differensiert i markedet?
  • I hvilken grad møter norsk laks etterspørsel etter ulike kvaliteter i markedet?
  • Hvilke muligheter for differensiering finnes basert på egenskaper ved fôrkvalitet, fiskevelferd, og miljømessig bærekraft?
  • Hvilken rolle spiller miljømerker for konsumenters oppfatning av kvalitet på laks?
  • Og, hvilke krav og kostnader medfører de ulike differensieringsstrategiene langs verdikjeden?

Fysiske og abstrakte egenskaper

Prosjektet vil fokusere på fysiske produktegenskaper ved laks, slik som type og mengde fett, farge, form og utseende, i tillegg til mer abstrakte egenskaper som miljøsertifiseringer, merkevarer og andre former for kommunikasjon knyttet til kvalitet. Ved å fokusere på strategiske muligheter, krav og kostnader langs hele verdikjeden vil prosjektet gi nyttig kunnskap og vurderinger av reelle konkurransefortrinn ved ulike differensieringsstrategier.

Forskningssamarbeid

Qualidiff er et fireårig prosjekt med oppstart i 2018. Prosjektet ledes av Nofima, og utføres i nært samarbeid med forskere fra IRIS, University of Stirling og University of Florida. For å sikre relevans, har prosjektet en referansegruppe med fire industripartnere:fôrprodusenten Skretting, lakseeksportøren Villa Seafood, lakseprodusenten Nordlaks og Sjømatrådet.

Qualidiff vil også dra nytte av Nofimas forskningsmiljø innen tekniske sider ved kvalitet på laks, inkludert fôr, filetering, holdbarhet og emballering.

Disse forskerne skal jobbe sammen i fire år for å undersøke laksestrategier om kvalitet.

Dette er prosjektgruppa som skal jobbe sammen i fire år for å undersøke laksestrategier om kvalitet. Foto: Audun Iversen © Nofima

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker