Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-893-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun

Serier : Nofima rapportserie 27/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Matvareprodusenter lærer mye av hverandre. Nye matvaretrender og nye produktideer sprer seg fra matvare til matvare, og fra marked til marked. Dette prosjektet har sett på hva pelagisk konsumindustri kan lære av verdikjeder for andre næringsmidler. Vi har her sett på verdikjedene for kylling, kaffe og potet. Lærdommen er at det er mye å hente av kunnskap fra andre verdikjeder for mat. Men også at ulike forutsetninger hos de norske produsentene gir ulikt potensiale for å nyttiggjøre seg lærdommen. Sortimentsutvikling og forbrukerbehov er stikkord i alle casene. For kylling har vi sett på utviklingen av et sortiment med foredlede og lettvinte produkter, mens for kaffe og potet har vi sett på differensiering av en råvare. Opprinnelse, historiefortelling, jevn og forutsigbar kvalitet og prising av kvalitet er andre viktige stikkord. Det pekes på strategier næringen kan følge for økt verdiskaping og lønnsomhet, og for å utvikle sin rolle i verdikjeden.

Kontaktpersoner: