Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-766-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nyrud, Thomas; Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge; Robertsen, Roy; Steinsbø, Silje

Serier : Nofima rapportserie 32/2023

År : 2023

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Havbruksnæringen har selv med urolige tider de siste årene hatt en meget god utvikling. Eksportverdien av laks og ørret økte med 30 % fra 2021 til 2022, fra 85,3 til 110,7 milliarder kroner. Økt eksportverdi gir grunnlag for større ringvirkninger, med sterk vekst i verdiskaping og en viss vekst i sysselsettingen. En svak norsk krone har fått mye oppmerksomhet, men det er verdt å merke seg at valutasvekkelsen bare forklarer 1/8 av denne verdiøkningen. I 2022 lå eksportprisen på laks på nær 80 kroner i snitt, mot knappe 60 i 2021. Sterke priser på laks, og dermed god lønnsomhet i næringen, har gitt enda større økning i verdi-skapingen: fra 2021 til 2022 økte havbruksnæringens verdiskaping med over 50 %, verdiskapingen har da tredoblet seg siden 2010. Verdiskapingen per årsverk i matfiskoppdrett er da også meget høy; en verdiaping på 4,6 millioner kroner per årsverk er omtrent det firdobbelte av snittet for norsk fastlands-industri. Inkludert ringvirkninger sysselsatte havbruksnæringen 52 500 personer i 2022. Av disse er 32 100 sysselsatt i havbruk (sette- og matfisk), mens 16 200 er sysselsatt i slakting/foredling og 4 300 i rene salgsselskaper.

Kontaktpersoner: