Nofima rapportserie

Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Isaksen, John Roald; Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 21/2007

Antall sider: 45

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-627-6

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Se eget kapittel i rapporten.