Vitenskapelig artikkel

Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic

Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Polar Geography, 2012

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1088-937X
Elektronisk: 1939-0513

Open Access: none

Lenker:
DOI