Nofima rapportserie

Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2019

Antall sider: 70

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-607-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten viser og diskuterer utviklingen i kostnadene for produksjon av laks, samt drivkreftene bak utviklingen, både i Norge og i de viktigste konkurrentlandene.
Kostnadene i Norge fortsetter å øke, men i mindre grad enn de siste årene. Kostnadene i konkurrentland øker også.
Norske produsenter er blant de mest effektive, men Chile har nå kommet tilbake i posisjon som det mest effektive produsentland, mens Færøyene har fått svekket sin kostnadsposisjon.
Drivkreftene bak denne økningen er de samme som i Norge, men med litt ulik styrke i de forskjellige land. Chile har hatt en betydelig bedring i de biologiske resultatene, noe som viser igjen i kostnadene. Færøyene har tapt noe terreng etter å ha fått større utfordringer med lus og sykdom. Skottland og Canada har de høyeste kostnadene, men mens økningen har vært moderat i Canada de siste årene, har den vært veldig stor i Skottland.