Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-703-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Robertsen, Roy; Iversen, Audun

Serier : Nofima rapportserie 40/2021

År : 2021

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten er et utdrag fra dynamiske dashbord laget i PowerBI. Innkjøps-, sysselsetting- og skattedata er satt sammen fra fem oppdrettselskaper (Arnøy Laks AS, Eidsfjord Sjøfarm AS, Mowi AS avd. Troms, Skardalen Settefisk AS og Lerøy Aurora AS) som opererer i 6 ulike kommuner i Nord-Troms. Selskapene kjøpte varer og tjenester for 131 millioner i 2020 fra 205 leverandører som er hjemmehørende i kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Samlet sysselsetting utgjør 568 årsverk, hvor Skjervøy kommune sysselsetter desidert flest med 278. Det ble samlet betalt inn skatt fra ansatte på 92 millioner.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen