PrimeFish-deltakerne jobber for økt bærekraft i europeiske fiskerier og havbruk. Foto: @Prime_Fish

PrimeFish

Developing Innovative Market Orientated Prediction Toolbox to Strengthen the Economic Sustainability and Competitiveness of European Seafood on Local and Global markets

 Næringsøkonomi  

Det overordnede målet med PrimeFish er å forbedre den økonomiske bærekraften til den europeiske fiskeri- og akvakultursektoren.

Tidspunkt:1. mars 2015 – 28. februar 2019
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation (grant 635761)
Finansiør:EU-kommisjonen
Samarbeid:16 forskningsinstituasjoner. Matis (Island) har prosjektledelsen.
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Forskerne i PrimeFish samler inn data fra individuelle produksjonsbedrifter, industri og salgsorganisasjoner, forbrukere og offentlige kilder. Dataene vil være relatert til konkurranseevnen og den økonomiske ytelsen til selskaper i sektoren. Dette inkluderer data om prisutvikling, forsyningskjedeforhold, markeder, forbrukeradferd og vellykket produktinnovasjon. De innsamlede dataene vil bli brukt til å verifisere modeller og utvikle prediksjonsalgoritmer som vil bli implementert i et datastyrt beslutningsstøttesystem (PrimeDSS). PrimeDSS, sammen med underliggende data, modeller, algoritmer, forutsetninger og tilhørende brukerinstruksjoner, vil danne PrimeFish Decision Support Framework (PrimeDSF).

PrimeDSF vil kunne benyttes av ledenede brukere, typisk fiskere, akvakulturprodusenter og produksjonsbedrifter for å generere økt kunnskap om markedet og konkurransesituasjonen de opererer i. Dette gir et godt grunnlag under planlegging av fremtidig produksjon, samt i innovasjonsprosesser. På lang sikt vil dette bidra til å styrke konkurranseevnen til den europeiske fiskeri- og akvakultursektoren gjennom mer diversifiserte europeiske sjømatprodukter, økt verdiskapning, nye produkter og forbedret informasjon om opprinnelse, sertifisering og helsepåstander.

Les mer om:

Relatert innhold