Klimaendringer truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish var å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder og for arter der det er potensiale for bærekraftig og robust vekst under den forventede klimautviklingen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2016

Slutt

31. mar 2020

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

21 deltakerinstitusjoner fra 16 land. Universitetet i Tromsø har prosjektledelsen.

Se prosjektets nettsted

ClimeFish-prosjektet ble avsluttet i mars 2020. For en oversikt over de viktigste leveransene fra prosjektet, iberegnet faktaark for alle 16 casestudier, software for beslutningsstøtte, og en Europeisk anbefaling for hvordan en kan lage Climate Adaptation Plans (CWA 17518:2020), kan du gå inn på prosjektets nettsted: https://climefish.eu/

Om prosjektet

ClimeFish logo

Ved å modellere ulike scenarier for klimaendringene laget forskere i prosjektet forvaltningsplaner som kan forberede oss på kommende utfordringer, slik at vi kan forvalte matproduksjonen i havet best mulig og med minimale økonomiske tap og sosiale konsekvenser.

I tett samarbeid med næringen og andre interessenter utviklet ClimeFish beslutningsstøtteverktøy for industri og beslutningstakere, noe som kan bidra til raskere politiske handlinger og avgjørelser.

ClimeFish hadde totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land, med forskere fra både universiteter og nasjonale forskningsinstitutter.  

Publikasjoner