Illustration by Nadja Andersson.
Illustrasjon av Nadja Andersson.

ClimeFish

Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate change

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Næringsøkonomi  

Klimaendringer truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish var å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder og for arter der det er potensiale for bærekraftig og robust vekst under den forventede klimautviklingen.

Tidspunkt:1. april 2016 – 31. mars 2020
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation
Samarbeid:21 deltakerinstitusjoner fra 16 land. Universitetet i Tromsø har prosjektledelsen.
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

ClimeFish ble avsluttet i mars 2020.

For en oversikt over de viktigste leveransene fra prosjektet, iberegnet faktaark for alle 16 casestudier, software for beslutningsstøtte, og en Europeisk anbefaling for hvordan en kan lage Climate Adaptation Plans (CWA 17518:2020), se prosjektets webside https://climefish.eu/

Om prosjektet

Ved å modellere ulike scenarier for klimaendringene skulle forskere i prosjektet lage forvaltningsplaner som kan forberede oss på kommende utfordringer slik at vi kan forvalte matproduksjonen i havet best mulig og med minimale økonomiske tap og sosiale konsekvenser.

ClimeFish logoI tett samarbeid med næringen og andre interessenter utviklet ClimeFish beslutningsstøtteverktøy for industri og beslutningstakere, noe som kan bidra til raskere politiske handlinger og avgjørelser.

ClimeFish hadde totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land, med forskere fra både universiteter og nasjonale forskningsinstitutter.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker