Illustration by Nadja Andersson.
Illustrasjon av Nadja Andersson.

ClimeFish

Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate change

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Næringsøkonomi  

Klimaendringer pågår akkurat nå og truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish er å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder og for arter der det er potensiale for bærekraftig og robust vekst under den forventede klimautviklingen vi har per idag. På denne måten vil ClimeFish bidra til flere arbeidsplasser samt en bærekraftig utvikling av kyst- og bygdesamfunn.

Tidspunkt:1. april 2016 – 31. mars 2020
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation
Samarbeid:21 deltakerinstitusjoner fra 16 land. Universitetet i Tromsø har prosjektledelsen.
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Ved å modellere ulike scenarier for klimaendringene skal forskere i prosjektet lage forvaltningsplaner som kan forberede oss på kommende utfordringer slik at vi kan forvalte matproduksjonen i havet best mulig og med minimale økonomiske tap og sosiale konsekvenser.

ClimeFish logoI tett samarbeid med næringen og andre interessenter skal ClimeFish utvikle beslutningsstøtteverktøy for industri og beslutningstakere, noe som vil kunne bidra til raskere politiske handlinger og avgjørelser.
Prosjektet vil gjennomføre pilotstudier innenfor de tre produksjonssektorene marin fiskeri, akvakultur og innsjøer og dammer. Det vil bli gjennomført 16 eksempelstudier der mer enn 25 ulike fiskeslag er med.

ClimeFish har totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land, med forskere fra både universiteter og nasjonale forskningsinstitutter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker