Nofima rapportserie

Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019

Iversen, Audun; Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 41/2020

Antall sider: 44

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-658-0

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST