Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-665-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg

Serier : Nofima rapportserie 1/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fangst

Forvaltning og rammevilkår

Samfunnspåvirkning

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten vurderer tre forslag til endringer i Leveringspliktforskriften, en ferskfiskordning for plikttrålere, en dynamisk minstepris som utbudspris for omsetning og større fleksibilitet i rapporteringen av bearbeidingsplikt. Forslagene vil etter vår vurdering kunne bidra til økt foredling, gjennom bedre tilgang til ferskt (og fryst) råstoff i andre halvår. Forslagene kan dermed også føre til mer helårlig sysselsetting, og bidra positivt til bosetting i noen av de tilgodesette samfunnene: •En ferskfiskordning for trålflåten kan bidra til at mer ferskt råstoff landes og foredles. Forslaget vil imidlertid innebæreøkte fangstkostnader for flåten. •En utbudspris for trålråstoff basert på minstepris kan føre til mer foredling, men ikke nødvendigvis basert på fersktråstoff. Forslaget vil gi lavere lønnsomhet og lavere avlønning i flåten. •Fleksibilitet i avregningen av bearbeidingsplikt vil redusere risikoen ved kjøp av bearbeidingspliktig råstoff, og vildermed øke sannsynligheten for at fiskeindustribedrifter kjøper dette råstoffet.

Kontaktpersoner: