Rapport

Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data

Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norut - Northern Research Institute

Utgave: 5/2012

Antall sider: 50

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7492-258-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV