Nofima rapportserie

Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 40/2016

Antall sider: 68

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-422-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST