Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-522-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge

Serier : Nofima rapportserie 24/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Kostnadene i norsk lakseoppdrett fortsetter å vokse. Denne kostnadsøkningen bekymrer både næringen selv, aksjonærer og finansinstitusjoner. Denne rapporten er den første fra et treårig prosjekt som følger kostnads¬utviklingen år for år, og som hvert år skal se nærmere på viktige enkeltfaktorer som bidrar til kostnads¬utviklingen. Produksjonskostnadene for laks sank jevnt fra næringens start og fram til 2005. Fra 2005 til 2016 er kostnadene om lag doblet målt i nominelle verdier. Selv om vi tar høyde for inflasjon er kostnadsøkningen i overkant av 60 prosent. Økte fôrkostnader og økte kostnader til overvåking, forebygging og behandling av lus er de viktigste forklaringene på kostnadsøkningen. Lusekostnadene er fortsatt høye, rundt 5 milliarder per år, men veksten i lusekostnader har avtatt. Forebyggingen mot lus og medikamentfrie behandlinger øker, men med sterk reduksjon i badbehandlinger mot lus kan det se ut til at lusekostnadene reduseres i 2017.

Kontaktpersoner: