Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Audun Iversen har 68 publikasjoner ved Nofima:

Slik kan vi få mer av klimavennlig transport av norsk laks

Rotabakk, Bjørn Tore; Heide, Morten; Iversen, Audun; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike

2021

Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019

Iversen, Audun; Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung

2020

Differentiation in the Atlantic salmon industry: A synopsis

Cojocaru, Andreea-Laura; Iversen, Audun; Tveterås, Ragnar

2020

Mer miljøvennlig laks

Rotabakk, Bjørn Tore; Iversen, Audun; Heide, Morten; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Lerfall, Jørgen

2020

Production cost and competitiveness in major salmon farming countries 2003–2018

Iversen, Audun; Asche, Frank; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar

2020

"Fisk og folk" Fiskeripolitikkens betydning for sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige samfunn i Norge, Island og Færøyene

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Viðarsson, Jonas; Þórðarson, Gunnar; Laksá, Unn; Laksafoss, Magni

2020

The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level

Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn

2020

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; Marthinussen, Anders

2019

Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel

2019

Norway

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar

2018

Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel

2018

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects

Viðarsson, Jónas R.; Einarsson, Marvin Ingi; Ragnarsson, Sigurður Örn; Laksá, Unn; Danielsen, Rannvá; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; Lund, Henrik S.; Larson, Bengt; Ottosson, Carl-Axel

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Fisken og folket

Iversen, Audun

2017

Sløser vi med hysa?

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar

2017

Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge

2017

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Markant dyrere å produsere laks

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein

2015

Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto

2015

Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar

2015

Coastal fisheries in the North Atlantic

Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David

2015

«Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014

Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun

2014

Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis

2014

Makrellkonfliktens konsekvenser

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge

2014

Styrket næringsrettet forskning

Iversen, Audun; Arbo, Peter

2013

Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen

2013

Scenarier og samfunnsøkonomiske analyser for vekst i naturressursbaserte næringer i Nord

Fjose, Sveinung; Iversen, Endre; Mellbye, Christian S.; Iversen, Audun; Grünfeld, Leo

2013

Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto

2013

Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen

2013

Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen

2013

Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn

2013

Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun

2013

Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data

Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge

2012

Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter

Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun

2012

Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun

2012

Sushi i Norge: Produkter og konsepter

Iversen, Audun; Ryeng, Agnete A

2012

Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic

Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar

2012

Innovasjon i sjømatnæringen

Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre

2010

Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid

Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun

2009