Jeg er seniorforsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1993. Jeg arbeider med anvendelser av IKT i næringsmiddelindustrien, spesielt relatert til informasjonslogistikk, produktdokumentasjon, miljøregnskap og sporbarhet. Jeg ledet arbeidet med å lage standardene ISO 12875, ISO 12877 (sporbarhet av sjømat) og CWA 16960 (egenevaluering og dokumentasjon av bærekraft), og jeg jobber generelt mye med utvikling av metoder og standarder spesielt relatert til elektronisk informasjonsutveksling, prosesskartlegging og dokumentasjon av bærekraft. Jeg arbeider mest med og i EU-prosjekter, bl.a koordinerte jeg TraceFish i 5. rammeprogram (sporbarhet) og WhiteFish i 7. rammeprogram (bærekraft), og jeg har eller hadde sentrale roller i prosjektene TRACE, FoodIntegrity og Authent-Net (autentisering av matens egenskaper), EcoFishMan og MareFrame (beslutningsstøtte relatert til fiskeriforvaltning), PrimeFish (økonomi i sjømatsektoren) og ClimeFish (klimapåvirkning av sjømatproduksjon). Jeg har også over
ordnet ansvar for å holde oversikt over all Nofimas deltakelse i internasjonale prosjekter. Jeg er utdannet sivilingeniør i informasjonsteknologi og anvendt matematikk fra University of Strathclyde, Glasgow, Storbritannia i 1986. Jeg underviser jevnlig sporbarhetsrelaterte emner for industrien, på UiN og på UiT, og jeg har fungert som rådgiver for diverse organisasjoner på disse områdene, bl.a EU-kommisjonen, FAO, EFSA, WWF, Nordisk Ministerråd og Nordisk Industrifond.

+47 906 98 303

+47 77 62 92 31

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin