Prosjektet skal samutvikle og demonstrere økosystembaserte løsninger for å bevare og restaurere marin biodiversitet i hav- og kystområder.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2024

Slutt

30. apr 2028

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

Matis OHF, International Council for the Exploration of the Sea, Sjokovin, Universitaet Bielefeld, Submariner Network for Blue Growth EWIV, Indigo MED SMPC, Marine & Freshwater Research Institute, Marine Institute, University of Galway, Institute of Marine Research, UiT the Arctic University of Norway, The Atlantic International Research Centre, Interdiciplinary Centre of Marine and Environmental Research, INESC TEC, Universidade dos Acores, IMAR, University of Aveiro

Bakgrunn

Kyst- og havområder er under økende press på grunn av både menneskelig aktiviteter og klimaendringer. Disse negative påvirkningene fører til tap av biologisk mangfold, som igjen skader havets helse og dets evne til å tilby viktige økosystemtjenester.

Dagens forvaltning av hav- og kystområder står overfor utfordringer som inkluderer
planlegging av verneområder og tiltak uten tanke på klimaendringer og sammenkoblinger mellom økosystemer, utilstrekkelig kunnskap om effekten av menneskelige påvirkninger, og begrenset offentlig deltakelse i beslutningsprosesser.

Mål

Gjennom verktøyene og anbefalingene utviklet i prosjektet vil vi bidra til en bedre forvalting av menneskelige aktiviteter i hav- og kystområder som i større grad sikrer marint biologisk mangfold.

Dette gjør vi

Nofima leder arbeidet med å analysere hvordan løsningene utviklet i prosjektet best kan passe inn i ekeisterende forvaltningssystemer. Vi leder også arbeidet med å samle erfaringene fra prosjektet i en «God Praksis-anbefaling» om hvordan innføre tiltak for å redusere samlet press fra menneskelig påvirkning på marint biologisk mangfold. Disse anbefalingene vil bli publisert som en europeisk standard (en såkalt «CEN Workshop Agreement»). I tillegg bidrar vi inn mot de sosio-økonomiske analysene i prosjektet.

Kontaktperson