Illustrasjonfoto: Frank Gregersen/Nofima

Authent-Net

Food Authenticity Research Network

 Næringsøkonomi  

Prosjektet skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, forbedre næringens konkurransevne og styrke forbrukernes tillit ved hjelp av mer koordinert og kostnadseffektiv FoU.

Tidspunkt:2. april 2016 – 31. mars 2018
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation
Samarbeid:19 deltakere fra 12 land. Koordineres av FERA (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Det er en økende bevissthet rundt matjuks og matautentisitet etter de senere års hendelser, eksemplevis hestekjøttskandalen i 2013.

Flere prosjekter er startet opp med det formål å hindre matjuks, men finansieringen av forskningsinitiativer er i liten grad koordinert på tvers av landegrenser.

Authent-Net skal:

  • Bringe sammen budsjettinnehavere fra ulike medlemsland for å koordinere tverrfaglig forskningsinnsats og å bygge et sammenhengende og bærekraftig nettverk.
  • Gjøre en gjennomgang av eksisterende nasjonal forskning og vurdere det opp mot statusen internasjonalt
  • Etablere transnasjonale mekanismer og instrumenter for å sammenfatte og utveklse informasjon om matautentisitetsforskning.
  • Utvikle en FoU-strategi for transnasjonal forskning og grunnlag for et mulig ERANET om matautentisitet.
Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker