Prosjektet skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, forbedre næringens konkurransevne og styrke forbrukernes tillit ved hjelp av mer koordinert og kostnadseffektiv FoU.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

02. apr 2016

Slutt

31. mar 2018

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

19 deltakere fra 12 land. Koordineres av FERA (UK)

Prosjektleder(e):

Petter Olsen

Bakgrunn

Det er en økende bevissthet rundt matjuks og matautentisitet. Flere prosjekter er startet opp med det formål å hindre matjuks, men finansieringen av forskningsinitiativer er i liten grad koordinert på tvers av landegrenser. Det ville dette prosjektet gjøre noe med.

Mål:

  • Bringe sammen budsjettinnehavere fra ulike medlemsland for å koordinere tverrfaglig forskningsinnsats og å bygge et sammenhengende og bærekraftig nettverk.
  • Gjøre en gjennomgang av eksisterende nasjonal forskning og vurdere det opp mot statusen internasjonalt.
  • Etablere transnasjonale mekanismer og instrumenter for å sammenfatte og utveksle informasjon om matautentisitetsforskning.
  • Utvikle en FoU-strategi for transnasjonal forskning og grunnlag for et mulig ERANET om matautentisitet.

Publikasjoner