FoodIntegrity kick-off-møte i York februar 2014.

FoodIntegrity

Ensuring the Integrity of the European food chain

 Næringsøkonomi  

Prosjektets mål er å kartlegge og dokumentere matjuks, og å utvikle metoder for å hindre juks og feilmerking av mat.

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2018
Finansiering: EU-kommisjonen 7. Rammeprogram (bevilgning 613688)
Samarbeid:38 deltakere, inkludert prosjektleder «The Food & Environment Research Agency» (FERA) – UK samt AZTI – Spania og Matis – Island som begge også jobber spesielt med sjømat
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Målsetting:

  • Å utvikle integrerte metoder og rutiner for å dokumentere autentiske mategenskaper, og å detektere og hindre juks og feilmerking
  • For sjømat: Å lage en database av dokumenterte tilfeller der sjømatprodukter har vært utsatt for juks og feilmerking
  • For sjømat: Å samle inn produkter fra supermarkeder og HoReCa sektoren og så analyse disse produktenes egenskaper opp mot det som er oppgitt i dokumentasjonen / på etiketten
  • For sjømat: Å utvikle metoder og verktøy som linker påstander om produktegenskaper til metoder som kan brukes for å verifisere disse påstandene
Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker