Prosjektets mål var å kartlegge og dokumentere matjuks, og å utvikle metoder for å hindre juks og feilmerking av mat.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

38 deltakere, inkludert prosjektleder «The Food & Environment Research Agency» (FERA) – UK samt AZTI – Spania og Matis – Island som begge også jobber spesielt med sjømat

Eksperter fra hele Europa samlet til oppstartsmøte i prosjektet FoodIntegrity i York februar 2014.

Målsetting:

  • Å utvikle integrerte metoder og rutiner for å dokumentere autentiske mategenskaper, og å detektere og hindre juks og feilmerking
  • For sjømat: Å lage en database av dokumenterte tilfeller der sjømatprodukter har vært utsatt for juks og feilmerking
  • For sjømat: Å samle inn produkter fra supermarkeder og HoReCa-sektoren og så analyse disse produktenes egenskaper opp mot det som er oppgitt i dokumentasjonen / på etiketten
  • For sjømat: Å utvikle metoder og verktøy som linker påstander om produktegenskaper til metoder som kan brukes for å verifisere disse påstandene

Publikasjoner