Illustrasjonfoto: Frank Gregersen/Nofima

FarFish

 Næringsøkonomi  

En femtedel av fangstene til EUs fiskeflåte kommer fra farvann utenfor EU. Disse fiskeriene er ofte dårlig regulert, forvaltningen er noen ganger basert på begrenset kunnskap, og håndhevelse, etterlevelse og tillit mellom interessenter kan være mangelfull.

Tidspunkt:1. juni 2017 – 31. mai 2021
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation
Samarbeid:21 samarbeidspartenere i og utenfor Europa. Koordineres av Matis (Island)
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

FarFish vil adressere disse utfordringene ved å generere kunnskap, verktøy og metoder for å støtte et ansvarlig, bærekraftig og lønnsomt EU-fiske utenfor europeiske farvann.

FarFish vil utvikle praktiske, oppnåelige og kostnadseffektive forvaltningsverktøy og forvaltningsplaner. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med forskere, beslutningstakere, ressursbrukere og andre interessenter som skal forbedre fiskeriforvaltningens kompetanse.

FarFish vil skape et bedre kunnskapsgrunlag innenfor de aktuelle fiskeriene og gi brukerne en større grad av eierskap og øke etterlevelse gjennom å oppfordre brukere til aktivt å delta i forvaltningen.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker