Gå til hovedinnhold

I prosjektet bidrar vi til å forbedre EUs fiskerier utenfor egne farvann gjennom å utvikle gode forvaltningsplaner og verktøy.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2017

Slutt

31. mai 2021

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

21 samarbeidspartenere i og utenfor Europa. Koordineres av Matis (Island)

En femtedel av fangstene til EUs fiskeflåte kommer fra farvann utenfor EU. Disse fiskeriene er ofte dårlig regulert, forvaltningen er noen ganger basert på begrenset kunnskap, og håndhevelse, etterlevelse og tillit mellom interessenter kan være mangelfull.

FarFish vil adressere disse utfordringene ved å generere kunnskap, verktøy og metoder for å støtte et ansvarlig, bærekraftig og lønnsomt EU-fiske utenfor europeiske farvann.

FarFish vil utvikle praktiske, oppnåelige og kostnadseffektive forvaltningsverktøy og forvaltningsplaner. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med forskere, beslutningstakere, ressursbrukere og andre interessenter som skal forbedre fiskeriforvaltningens kompetanse.

FarFish vil skape et bedre kunnskapsgrunlag innenfor de aktuelle fiskeriene og gi brukerne en større grad av eierskap og øke etterlevelse gjennom å oppfordre brukere til aktivt å delta i forvaltningen.