MareFrame vil redusere barrierene som hindrer mer utstrakt innføring av økosystembasert fiskeriforvaltning (EAFM).

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2017

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

28 deltakere, inkludert prosjektleder Matis – Island samt Universiteter på Island og i Helsinki, Aberdeen, Stockholm, Cape Town og Tromsø

Prosjektleder(e):

Petter Olsen

Prosjektinfo

MareFrame vil utvikle et rammeverk for beslutningsstøtte relatert til forvaltning av marine ressurser som innbefatter rådgivning og analyse av «what-if» scenarier med ulike utfall.

Rammeverket vil understøtte implementeringen av EU nye fiskeripolitikk (CFP) og Marine Strategy Framework Directive (MSFD) med spesielt fokus på reduksjon av mengden utkast.