Lofoten. Foto: Frank Gregersen/Nofima

MareFrame

Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions

 Næringsøkonomi  

MareFrame vil redusere barrierene som hindrer mer utstrakt innføring av økosystembasert fiskeriforvaltning (EAFM).

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2017
Finansiering: EU-kommisjonen 7. Rammeprogram (bevilgning 613751)
Samarbeid:28 deltakere, inkludert prosjektleder Matis – Island samt Universiteter på Island og i Helsinki, Aberdeen, Stockholm, Cape Town og Tromsø
Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

MareFrame vil utvikle et rammeverk for beslutningsstøtte relatert til forvaltning av marine ressurser som innbefatter rådgivning og analyse av «what-if» scenarier med ulike utfall.

Rammeverket vil understøtte implementeringen av EU nye fiskeripolitikk (CFP) og Marine Strategy Framework Directive (MSFD) med spesielt fokus på reduksjon av mengden utkast.

Les mer om: