Sjømat er en sunn og bærekraftig proteinkilde. Likevel kan det være utfordrende for forbrukere å navigere i kompleksiteten av hva som er bærekraftig mat. Horisont Europa-prosjektet VeriFish har som mål å gjøre det enklere for forbrukere å ta bevisste valg for et mer bærekraftig kosthold.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2024

Slutt

30. apr 2026

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

Trust IT (leder), Italia, Commpla SRL, Italia, Idryma Technologias Kai Erevnas, Hellas, Nofima, Norge, Eurofish (International organisation for the development of fisheries and aquaculture in Europe, Danmark, European food information resource, Belgia, Premotec Poland, Polen, Absil Maria Christina Petronella, Nederland, Premotec GMBH, Sveits, Poseidon, Storbritannia

Bakgrunn

For å ta bevisste valg om et bærekraftig kosthold, må du kjenne til hvor maten kommer fra, næringsverdien, dyrevelferden og bærekraftsnivået. 

I VeriFish-prosjektet ønske vi å adressere mangelen på standardisert informasjon om fisk og sjømatprodukter. Prosjektet vil tilby et rammeverk med etterprøvbare bærekraftsindikatorer basert på allerede eksisterende forskning, databaser og rapporter.

Hvordan kommunisere om sjømat

I løpet av prosjektperioden vil vi lansere en rekke produkter rettet mot sjømatindustrien og forbrukere for å fremme informerte forbrukervalg. Blant disse vil vi utvikle en app der brukere kan finne mer informasjon om spesifikke sjømatarter.

Et sentralt resultat av prosjektet vil være en anbefaling for God praksis om hvordan sjømat kan kommuniseres til forbrukere. Anbefalingene vil ta utgangspunkt i indikatorrammeverket og ulike forbrukersegmenter.

Disse anbefalingene vil bli publisert som en CEN Workshop Agreement, en såkalt bærekraftstandard for kommunikasjon av sjømat. 

Nofimas rolle i prosjektet 

Nofima leder arbeidet med God Praksis-anbefalingene, og vi skal bidra med kunnskap om blant annet marked til indikatorrammeverket. I tillegg skal vi produsere medieprodukter rettet mot sjømatnæringen og mot barn som forbrukere.