Prosjektet tok opp problemstillinger rundt mattrygghet og matjuks mellom EU og Kina.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. sep 2017

Slutt

31. aug 2021

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Prosjektet koordineres av the Queen’s University of Belfast. 33 nøkkelorganisasjoner fra forskning, regjering og industri vil delta fra Kina (17) og Europa (16).

Overordnet mål

Det overordnede målet med EU-China-Safe var å utvikle og implementere et felles syn på beste praksis i EU og Kina for å bidra til å øke mattryggheten, avskrekke matjuks, gjenoppbygge forbrukertillit, lage en felles forståelse av data og standarder, samt støtte opp under den økonomiske flyten av agri-mat mellom de to handelsblokkene.

Prosjektet fokuserte på de produktene som oftest er utsatt for kjemisk og mikrobiologisk juks; meireriprodukter og morsmelkerstatning, bearbeidet kjøtt, frukt/grønnsaker, vin, honning og krydder.

Nofima hadde ansvaret for vin i denne sammenhengen.

Målsetninger

  • Definere et felles rammeverk for harmonering og visualisering av data som skal muliggjøre sammenfall av standarder og praksiser
  • Forsterke samarbeid og kompetanseutveksling mellom EU og Kina
  • Utvikle et digitalt sporbarhetsverktøy som vil styrke de mest utsatte forsyningskjedene
  • Utvikle nye og forbedrede verktøy for detektering av kjemiske/mikrobiologiske farer og matjuks som vil bli implementert på en harmonisert måte i EU og Kina
  • Analysere handelsbarrierer som er iverksatt på grunn av tilfeller av matjuks, og gi anbefalinger om hvordan man kan skape forutsigbarhet i forsyningskjeden

Ambisjonen var at prosjektet over tid kunne bygge et grunnlag for langsiktig samarbeid, synergier og tillit mellom et bredt spekter av industriaktører i EU og Kina.

Publikasjoner