Nofima har særlig ansvar for å analysene av forsyningskjeden for vin. Illustrasjon: Magnhild Winsnes, Fabelfjord AS

EU-China-Safe

Delivering an Effective, Resilient and Sustainable EU-China Food Safety Partnership

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Prosjektet tar opp problemstillinger rundt mattrygghet og matjuks mellom EU og Kina.

Tidspunkt:1. september 2017 – 31. august 2021
Finansiering: Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation (grant 727864)
Oppdragsgiver:EU-kommisjonen
Samarbeid:Prosjektet koordineres av the Queen’s University of Belfast. 33 nøkkelorganisasjoner fra forskning, regjering og industri vil delta fra Kina (17) og Europa (16).

Det overordnede målet med EU-China-Safe er å utvikle og implementere et felles syn på beste praksis i EU og Kina som skal bidra til å øke mattryggheten, avskrekke matjuks, gjenoppbygge forbrukertillit, lage en felles forståelse av data og standarder, samt støtte opp under den økonomiske flyten av agri-mat mellom de to handelsblokkene.

Prosjektet vil fokusere på de produkene som oftest er utsatt for kjemisk og mikrobiologisk juks; meireriprodukter og morsmelkerstattning, bearbeidet kjøtt, frukt/grønnsaker, vin, honning og krydder. Nofima har ansvaret for vin i denne sammenhengen.

Målsetninger

  • Definere et felles rammeverk for harmonering og visualisering av data som skal muliggjøre sammenfall av standarder og praksiser
  • Forsterke sammarbeid og kompetanseutveksling mellom EU og Kina
  • Utvikle et digitalt sporbarhetsverktøy som vil styrke de mest utsatte forsyningskjedene
  • Utvikle nye og forbedrede vertøy for detektering av kjemiske/mikrobiologiske farer og matjuks som vil bli implementert på en harmonisert måte i EU og Kina
  • Analysere handelsbarrierer som er iverksatt på grunn av tilfeller av matjuks, og gi anbefalinger om hvordan man kan skape forutsigbarhet i foryningskjeden

Prosjektet vil over tid bygge et grunnlag for langsiktig samarbeid, synergier og tillit mellom et bredt spekter av industriaktører i EU og Kina.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter