Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 23 , p. 37–44 , 2013

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Vidarsson, Jonas; Ziegler, Friederike

Sak : 1

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Matindustrien har de siste årene møtt krav om mer miljøvennlige produkter og effektive måter å kommunisere dette på. Behovet er åpenbart i sjømatindustrien hvor hensyn til miljø, etisk produk-sjon og økonomisk bærekraft er pådrivere for økt kunnskap om hvordan produkter og bedrifter på-virker bærekraft. Hvordan disse bekymringene og behovene omsettes til krav fra industrien er dårlig beskrevet i litteraturen. Denne studien ser nærmere på hvordan ulike "stakeholders" i verdikjeden kan bruke data om bærekraft i markedsføringstiltak, intern benchmarking og forbedring av miljø-messige påvirkning. Hovedutfordringen er å designe et måleverktøy som kan brukes ved forskjellige betingelser og fortsatt opprettholde integriteten.

Kontaktpersoner: