Nofima rapportserie

TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 11/2006

Antall sider: 79

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-585-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dette dokumentet beskriver et forslag til ”beste praksis” for innføring av sporbarhet i norske fiskeribedrifter relatert til TraceFish standardene. Noen av områdene som beskrives er:
• Hvordan komme i gang
• Hvordan definere batchstørrelsen
• Hvordan identifisere enhetene
• Hvilken informasjon er viktigst å registrere for å innføre sporbarhet
• Hvorfor er standardisering av informasjon viktig
• Hvilket sporbarhetssystem anbefales
• Hvordan registrere sammenhengen mellom enhetene