Nofima rapportserie

Anvendelse, begrensninger, kostnader, og nytteverdi relatert til bruk av blockchainteknologi i næringsmiddelindustrien

Olsen, Petter; Borit, Melania; Syed, Shaheen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 4/2019

Antall sider: 35

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-581-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over konsepter og systemer relatert til sporbarhet i næringsmiddelindustrien, og gir også en grunnleggende innføring i blockchainteknologi. Tradisjonelle elektroniske sporbarhetssystemer basert på relasjonsdatabaser sammenlignes med blockchainbaserte sporbarhetssystemer, og fordeler og ulemper med de respektive løsningene evalueres.

Hovedkonklusjonen er at dersom hurtighet eller konfidensialitet er de viktigste systemegenskapene så er tradisjonelle sporbarhetssystemer sannsynligvis bedre. Hovednytten av blockchainsystemer er at de er likere i oppbygging og struktur, og at det derfor er lettere å dele og integrere data mellom bedrifter og mellom verdikjeder. Dette er en veldig viktig utfordring i næringsmiddelindustrien, da manglende integrasjon er en av de viktigste utfordringene som hindrer tilgang til data som registreres på ulike steder i kjeden, og nytteverdien av blockchainbaserte sporbarhetssystemer er signifikant dersom de kan bidra til å løse dette problemet.