Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-581-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Olsen, Petter; Borit, Melania; Syed, Shaheen

Serier : Nofima rapportserie 4/2019

År : 2019

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over konsepter og systemer relatert til sporbarhet i næringsmiddelindustrien, og gir også en grunnleggende innføring i blockchainteknologi. Tradisjonelle elektroniske sporbarhetssystemer basert på relasjonsdatabaser sammenlignes med blockchainbaserte sporbarhetssystemer, og fordeler og ulemper med de respektive løsningene evalueres. Hovedkonklusjonen er at dersom hurtighet eller konfidensialitet er de viktigste systemegenskapene så er tradisjonelle sporbarhetssystemer sannsynligvis bedre. Hovednytten av blockchainsystemer er at de er likere i oppbygging og struktur, og at det derfor er lettere å dele og integrere data mellom bedrifter og mellom verdikjeder. Dette er en veldig viktig utfordring i næringsmiddelindustrien, da manglende integrasjon er en av de viktigste utfordringene som hindrer tilgang til data som registreres på ulike steder i kjeden, og nytteverdien av blockchainbaserte sporbarhetssystemer er signifikant dersom de kan bidra til å løse dette problemet.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen