Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Petter Olsen

Jeg er seniorforsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1993. Jeg arbeider med anvendelser av IKT i næringsmiddelindustrien, spesielt relatert til informasjonslogistikk, produktdokumentasjon, miljøregnskap og sporbarhet. Jeg ledet arbeidet med å lage standardene ISO 12875, ISO 12877 (sporbarhet av sjømat) og CWA 16960 (egenevaluering og dokumentasjon av bærekraft), og jeg jobber generelt mye med utvikling av metoder og standarder spesielt relatert til elektronisk informasjonsutveksling, prosesskartlegging og dokumentasjon av bærekraft. Jeg arbeider mest med og i EU-prosjekter, bl.a koordinerte jeg TraceFish i 5. rammeprogram (sporbarhet) og WhiteFish i 7. rammeprogram (bærekraft), og jeg har eller hadde sentrale roller i prosjektene TRACE, FoodIntegrity og Authent-Net (autentisering av matens egenskaper), EcoFishMan og MareFrame (beslutningsstøtte relatert til fiskeriforvaltning), PrimeFish (økonomi i sjømatsektoren) og ClimeFish (klimapåvirkning av sjømatproduksjon). Jeg har også overordnet ansvar for å holde oversikt over all Nofimas deltakelse i internasjonale prosjekter. Jeg er utdannet sivilingeniør i informasjonsteknologi og anvendt matematikk fra University of Strathclyde, Glasgow, Storbritannia i 1986. Jeg underviser jevnlig sporbarhetsrelaterte emner for industrien, på UiN og på UiT, og jeg har fungert som rådgiver for diverse organisasjoner på disse områdene, bl.a EU-kommisjonen, FAO, EFSA, WWF, Nordisk Ministerråd og Nordisk Industrifond.

Petter har 26 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Agnarsson, Sveinn; Ballesteros, Marta; Baudron, Alan; Borges, Maria de Fatima; Campos, Aida; Chapela, Rosa; Daníelsdóttir, Anna Kristin; Erzini, Karim; Gregersen, Olavur; Holm, Petter; Lucchetti, Alessandro; Margeirsson, Sveinn; Mendes, Hugo Vilela; Olsen, Petter; Rangel, Mafalda; Sala, Antonello; Santiago, José Luis; Sigurdardottir, Sigridur; Silva, Cristina; Sykes, Daryl; Vidarsson, Jonas Runar; Virgili, Massimo; Wise, Laura; Fernandes, Paul George; 2018: A framework for results-based management in fisheries

Borit, Cornel; Borit, Melania; Olsen, Petter; 2018: Representations of colonialism in three popular, modern board games: Puerto Rico, Struggle of Empires, and Archipelago

Olsen, Petter; Borit, Melania; 2018: The components of a food traceability system

Olsen, Petter; 2017: Food traceability in theory and in practice. A dissertation for the degree of Doctor Philosophiae

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2016: Problems and Implementation Hurdles in Food Traceability

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Vidarsson, Jónas R.; Ziegler, Friederike; 2013: Supply chain expectations for tool to calculate sustainability of white fish products at a batch level

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2013: Literature review: Does a common theoretical framework to implement food traceability exist?

Olsen, Petter; Borit, Melania; 2013: How to define traceability

Storøy, Jostein; Thakur, Maitri; Olsen, Petter; 2013: The Trace Food Framework - Principles and guidelines for implementing traceability in food value chains

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; 2012: Catch to landing traceability and the effects of implementation - A case study from the Norwegian white fish sector

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Thakur, Maitri; Forås, Eskil; Sakai, Jun; Olsen, Petter; Storøy, Jostein; 2012: Mackerel supply chain from Norway to Japan: Preliminary results from an international traceability project

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny; 2012: Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Borit, Melania; Olsen, Petter; 2012: Evaluation framework for regulatory requirements related to data recording and traceability designed to prevent illegal, unreported and unregulated fishing

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2011: Food industry information exchange and the role of meta-data and data lists

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; 2011: Granularity and its importance for traceability in a farmed salmon supply chain

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2011: Validity of method for analysing critical traceability points

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter; 2011: Critical criteria when implementing electronic chain traceability in a fish supply chain

Arason, Sigurjón; Ásgeirsson, Eyjólfur Ingi; Margeirsson, Björn; Margeirsson, Sveinn; Olsen, Petter; Stefánsson, Hlynur; 2010: Decision Support Systems for the Food Industry. Chapter 12

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; 2010: Implementing traceability: practical challenges at a mineral water bottling plant

Olsen, Petter; Aschan, Michaela; 2010: Reference method for analyzing material flow, information flow and information loss in food supply chains

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2009: The importance of transformations for traceability – A case study of lamb and lamb products

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; 2009: Improving Information Exchange in the Chicken Processing Sector using Standardised Data Lists

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; van der Roest, Joop; 2008: Creating standardised data lists for traceability: a study of honey processing

Storøy, Jostein; Senneset, Gunnar; Forås, Eskil; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; Frederiksen, Marco; 2008: Improving traceability in seafood production

Dreyer, Heidi Carin; Wahl, Ragnhild; Storøy, Jostein; Forås, Eskil; Olsen, Petter; 2004: Traceability Standards and Supply Chain Relationships

Olsen, Petter; Aanesen, Margrethe; 1997: Tre dialoger om Feyerabend - omkamp mellom rasjonalisten og realisten

Petter har 72 andre publikasjoner i Cristin:

Olsen, Petter; Borit, Melania; Syed, Shaheen; 2019: Applications, limitations, costs, and benefits related to the use of blockchain technology in the food industry

Olsen, Petter; 2019: Blockchain - information and traceability in the future

Olsen, Petter; 2019: Innovations in Food Traceability

Olsen, Petter; 2019: Introduction to data issues and shared ledger technologies for food safety

Olsen, Petter; 2019: Traceability as a tool for food safety and against food fraud

Olsen, Petter; 2019: Traceability of food products – Why and how?

Olsen, Petter; 2019: Why use blockchain technology in the food industry?

Olsen, Petter; 2019: Should the Aquaculture Industry Use Blockchain Technology for Data Recording?

Olsen, Petter; 2019: Authenticity and fraud in the feed and food chain – Concepts, terms, and definitions

Olsen, Petter; 2019: Supply chain tools with special focus on blockchain technology

Olsen, Petter; 2018: Identifying food fraud through supply chain mapping and analysis

Olsen, Petter; 2018: Food authenticity and food fraud – How to define terms and concepts?

Olsen, Petter; 2018: A standardised definition of terms relating to food authenticity and food fraud

Olsen, Petter; 2018: Will the use of blockchain technology ensure food traceability and authenticity?

Olsen, Petter; 2018: Simulerer fiskeriforvaltning

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; 2018: Bærekraft i fiskeri- og havbruk

Olsen, Petter; Borit, Melania; 2017: COMPONENTS, ENABLERS, DRIVERS AND VALUE-ADDING OPPORTUNITIES RELATED TO TRACEABILITY SYSTEMS IN THE AQUACULTURE INDUSTRY

Olsen, Petter; 2017: How to detect food fraud when there is no analytical Component?

Olsen, Petter; Baudron, Alan; Lærke, Bo; Nielsen, Kåre Nolde; Rahikainen, Mika; Tapadinhas, Andre; 2017: Decision support for sustainable seafood production

Olsen, Petter; 2017: Top-down food fraud detection and prevention - How to avoid the golden hammer

Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; Olsen, Petter; 2017: Food integrity – Overall challenges and standards

Olsen, Petter; 2017: Setter nye internasjonale mål

Borit, Melania; Olsen, Petter; 2016: Analysis of gaps and inconsistencies in the Seafood traceability standards and norms

Olsen, Petter; Olsen, Petter; 2016: Matjuks: Utbredelse, deteksjon og bekjempelse

Olsen, Petter; Olsen, Petter; 2016: Matjuks: Utbredelse, deteksjon og bekjempelse

Borit, Melania; Olsen, Petter; 2016: Seafood traceability systems: Gap analysis of inconsistencies in standards and norms

Borit, Melania; Olsen, Petter; Santos, Jorge; 2016: How to use product traceability for documentation of environmental sustainability in mineral production

Olsen, Petter; 2016: Decision support for seafood production under climate change

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Olsen, Petter; 2015: Documenting Sustainability of Fish Products and Enabling More Sustainable Decision-making

Olsen, Petter; 2015: Fighting food fraud – When all you have is a hammer, everything looks like a nail

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Andreassen, Otto; 2015: Dokumentasjon av helhetlig bærekraft – hva er utfordringene? Erfaringene fra WhiteFish-prosjektet

Bhatt, Tejas; Blaha, Francisco; Boyle, Mariah; DiMento, Bill; Kuruc, Michele; Matern, Hans-Jürgen; Olsen, Petter; Trent, Steve; 2015: Recommendations for a Global Framework to Ensure the Legality and Traceability of Wild-Caught Fish Products. Expert Panel on Legal and traceable Wild Fish Products. FINAL REPORT

Vidarsson, Jonas R.; Gregersen, Olavur; Olsen, Petter; Gunnlaugsson, Valur N.; Djurhuus, Durita; Finnbjörnsson, Þorvaldur; Pétursdóttir, Anna Maria; 2015: WhiteFishMaLL. North Atlantic Whitefish Marine Living Lab

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; de Boer, Imke; Bokkers, Eddy; Groen, Evelyne; Karlsen, Kine Mari; Krewer, Christoffer; Olsen, Petter; Sund, Veronica; Veldhuizen, Linda; Vidarsson, Jónas R.; Ziegler, Friederike; 2014: Batch Based Calculations of Sustainability Impact

Aschan, Michaela; Olsen, Petter; Borit, Melania; Armstrong, Claire W.; Holm, Petter; Nielsen, Kåre Nolde; Primicerio, Raul; 2014: Documenting sustainability for value-added fish products

Bhatt, Tejas; Blaha, Francisco; Boyle, Mariah; DiMento, Bill; Kuruc, Michele; Matern, Hans-Jürgen; Olsen, Petter; Trent, Steve; 2014: Recommendations for a Global Framework to Ensure the Legality and Traceability of Wild-Caught Fish Products. Expert Panel on Legal and traceable Wild Fish Products

Borit, Melania; Vanhée, Loïs; Olsen, Petter; 2014: Towards enhancing trustworthiness of socially interactive and culture aware robots

Borit, Melania; Vanhée, Loïs; Olsen, Petter; 2014: Understanding the Impact of Culture on Cognitive Trust-Building Processes: How to Increase the Social Influence of Virtual Autonomous Agents

Olsen, Petter; 2014: Calculation of environmental impact using the WhiteFish CWA standard and tool

Olsen, Petter; 2014: Food Authenticity: How to proceed when analytical detection is not possible

Olsen, Petter; 2014: Juks og feilmerking av matvarer

Olsen, Petter; 2014: Sporbarhet – Fra Implementering til verdiøkning

Olsen, Petter; 2014: Value-adding for captured fish products by documenting sustainability

Olsen, Petter; Riemersma, Gert; 2014: Developing a GIS-based DSS for visualizing data related to fisheries management – lessons learned

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2014: Administration, reporting, cost statements

Olsen, Petter; 2014: Presentasjon av WhiteFish standarden

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Borit, Melania; Vanhée, Loïs; Olsen, Petter; 2013: Theoretical Considerations for Enhancing Social Believability through Integrating Culturally Specific Trust-Building Cognitive Features in Non-Playing Characters

Olsen, Petter; 2013: Calculating sustainability in the whitefish sector

Olsen, Petter; 2013: Sporbarhet – Fra Implementering til verdiøkning

de Boer, Imke; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Veldhuizen, Linda; Vidarsson, Jónas R.; Ziegler, Friederike; 2012: Supply chain expectations for tool to calculate sustainability of white fish products at a batch level

Aschan, Michaela; Borit, Melania; Armstrong, Claire W.; Holm, Petter; Nielsen, Kåre Nolde; Olsen, Petter; Primicerio, Raul; 2012: Adding value through sustainable fisheries

Olsen, Petter; Borit, Melania; 2012: How to define traceability

Olsen, Petter; 2012: Miljøutfordringer og bærekraft

Olsen, Petter; 2011: Presentasjon av aktivitet og status i arbeidspakke 5

Olsen, Petter; 2011: Presentasjon av aktivitet og status i arbeidspakke 5

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; 2010: Analysis of traceability on board a Freezer trawler

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter; 2010: Innføring av elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfisk til innlandsmarkedet

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2009: Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; 2009: Harmonizing methods for food traceability process mapping and cost/benefit calculations related to implementation of electronic traceability systems

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2008: Traceability of chicken – Specifications of the information to be recorded at chicken slaughter/processing establish-ments and other links in chicken distribution chains

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; 2008: Traceability of honey – Specification of the information to be recorded in honey distribution chains

Karlsen, Kine Mari; van der Roest, Joop; Olsen, Petter; 2008: Traceability of mineral water – Specification of the information to be recorded in mineral water distribution chains

Olsen, Petter; Forås, Eskil; 2008: Analysis of traceability in the chicken processor Beijing Dafa Chia Tai Co

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Frederiksen, Marco; Alberdi, Borja; Zárate, Alberto Gonzalez; 2007: Process mapping; Analysis of traceability of herring, tuna and salmon

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein; 2006: TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring

Olsen, Petter; 2005: Material flow and information flow at Kritsen Landivisiau salmon smokehouse

Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; 2005: Material flow and information flow at Insalus, a mineral water company