Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Petter Olsen

Jeg er seniorforsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1993. Jeg arbeider med anvendelser av IKT i næringsmiddelindustrien, spesielt relatert til informasjonslogistikk, produktdokumentasjon, miljøregnskap og sporbarhet. Jeg ledet arbeidet med å lage standardene ISO 12875, ISO 12877 (sporbarhet av sjømat) og CWA 16960 (egenevaluering og dokumentasjon av bærekraft), og jeg jobber generelt mye med utvikling av metoder og standarder spesielt relatert til elektronisk informasjonsutveksling, prosesskartlegging og dokumentasjon av bærekraft. Jeg arbeider mest med og i EU-prosjekter, bl.a koordinerte jeg TraceFish i 5. rammeprogram (sporbarhet) og WhiteFish i 7. rammeprogram (bærekraft), og jeg har eller hadde sentrale roller i prosjektene TRACE, FoodIntegrity og Authent-Net (autentisering av matens egenskaper), EcoFishMan og MareFrame (beslutningsstøtte relatert til fiskeriforvaltning), PrimeFish (økonomi i sjømatsektoren) og ClimeFish (klimapåvirkning av sjømatproduksjon). Jeg har også over
ordnet ansvar for å holde oversikt over all Nofimas deltakelse i internasjonale prosjekter. Jeg er utdannet sivilingeniør i informasjonsteknologi og anvendt matematikk fra University of Strathclyde, Glasgow, Storbritannia i 1986. Jeg underviser jevnlig sporbarhetsrelaterte emner for industrien, på UiN og på UiT, og jeg har fungert som rådgiver for diverse organisasjoner på disse områdene, bl.a EU-kommisjonen, FAO, EFSA, WWF, Nordisk Ministerråd og Nordisk Industrifond.

Petter Olsen har 56 publikasjoner ved Nofima:

Mapping the local-global wine chain from Europe to China: Towards shared standards and benchmarks in wine traceability and authenticity

Elde, Silje; Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Nyrud, Thomas; Boéchat, Céline; Cordeiro, Cheryl Marie; Olsen, Petter

2021

Guidelines for co-creating climate adaptation plans for fisheries and aquaculture

Pham, Thi Thanh Thuy; Friðriksdóttir, Ragnhildur; Weber, Charlotte; Viðarsson, Jónas R.; Papandroulakis, Nikos; Baudron, Alan; Olsen, Petter; Arias-Hansen, Juliana; Laksá, Unn; Fernandes, Paul G.; Bahri, Tarub; Ragnarsson, Sigurður Ö; Aschan, Michaela

2021

A framework for results-based management in fisheries

Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Agnarsson, Sveinn; Ballesteros, Marta; Baudron, Alan; Borges, Maria de Fatima; Campos, Aida; Chapela, Rosa; Daníelsdóttir, Anna Kristin; Erzini, Karim; Gregersen, Olavur; Holm, Petter; Lucchetti, Alessandro; Margeirsson, Sveinn; Mendes, Hugo Vilela; Olsen, Petter; Rangel, Mafalda; Sala, Antonello; Santiago, José Luis; Sigurdardottir, Sigridur; Silva, Cristina; Sykes, Daryl; Vidarsson, Jonas Runar; Virgili, Massimo; Wise, Laura; Fernandes, Paul George

2018

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Recommendations for a Global Framework to Ensure the Legality and Traceability of Wild-Caught Fish Products. Expert Panel on Legal and traceable Wild Fish Products. FINAL REPORT

Bhatt, Tejas; Blaha, Francisco; Boyle, Mariah; DiMento, Bill; Kuruc, Michele; Matern, Hans-Jürgen; Olsen, Petter; Trent, Steve

2015

WhiteFishMaLL. North Atlantic Whitefish Marine Living Lab

Vidarsson, Jonas R.; Gregersen, Olavur; Olsen, Petter; Gunnlaugsson, Valur N.; Djurhuus, Durita; Finnbjörnsson, Þorvaldur; Pétursdóttir, Anna Maria

2015

Recommendations for a Global Framework to Ensure the Legality and Traceability of Wild-Caught Fish Products. Expert Panel on Legal and traceable Wild Fish Products

Bhatt, Tejas; Blaha, Francisco; Boyle, Mariah; DiMento, Bill; Kuruc, Michele; Matern, Hans-Jürgen; Olsen, Petter; Trent, Steve

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2013

Sammendrag på norsk

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Vidarsson, Jonas; Ziegler, Friederike

2013

How to define traceability

Olsen, Petter; Borit, Melania

2013

Supply chain expectations for tool to calculate sustainability of white fish products at a batch level

de Boer, Imke; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Veldhuizen, Linda; Vidarsson, Jónas R.; Ziegler, Friederike

2012

Mackerel supply chain from Norway to Japan: Preliminary results from an international traceability project

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Thakur, Maitri; Forås, Eskil; Sakai, Jun; Olsen, Petter; Storøy, Jostein

2012

Granularity and its role in implementation of seafood traceability

Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny

2012

Food industry information exchange and the role of meta-data and data lists

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter

2011

Granularity and its importance for traceability in a farmed salmon supply chain

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter

2011

Critical criteria when implementing electronic chain traceability in a fish supply chain

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter

2011

Analysis of traceability on board a Freezer trawler

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter

2010

Innføring av elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfisk til innlandsmarkedet

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter

2010

Decision Support Systems for the Food Industry. Chapter 12

Arason, Sigurjón; Ásgeirsson, Eyjólfur Ingi; Margeirsson, Björn; Margeirsson, Sveinn; Olsen, Petter; Stefánsson, Hlynur

2010

Implementing traceability: practical challenges at a mineral water bottling plant

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Donnelly, Kathryn Anne-Marie

2010

Improving Information Exchange in the Chicken Processing Sector using Standardised Data Lists

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Höskuldsson, Stefán Torfi; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari

2009

Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences?

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter

2009

Traceability of honey – Specification of the information to be recorded in honey distribution chains

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter

2008

Improving traceability in seafood production

Storøy, Jostein; Senneset, Gunnar; Forås, Eskil; Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari; Frederiksen, Marco

2008

Creating standardised data lists for traceability: a study of honey processing

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; van der Roest, Joop

2008

Process mapping; Analysis of traceability of herring, tuna and salmon

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Olsen, Petter; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Frederiksen, Marco T.; Alberdi, Borja; Zárate, Alberto Gonzalez

2007

TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein

2006

Traceability Standards and Supply Chain Relationships

Dreyer, Heidi Carin; Wahl, Ragnhild; Storøy, Jostein; Forås, Eskil; Olsen, Petter

2004