Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Grete Lorentzen

Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1991. Generelt kan mine forskningsområder oppsummeres med at jeg jobber med hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat. Gjennom mitt arbeid har jeg jobbet med flere typer sjømat, dette inkluderer klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks og kongekrabbe. Spesielle interesser er å fastsette holdbarhet for klippfisk som er lagret ved ulike betingelser. Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole, (nå Universitetet for biovitenskap) med hovedfag i kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien. I 2010 disputerte jeg for min doktorgrad. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg hvordan Listeria monocytogenes mestrer ekstremt stress i form av høye saltkonsentrasjoner, j
fr. produksjon av klippfisk. I 1995 hadde jeg et arbeidsopphold ved bedriften Br. Sirevåg AS i Sirevåg. Der bygget jeg opp laboratoriefunksjonen og gjennomførte opplæring for drift av laboratoriet. I 1998 hadde jeg et arbeidsopphold ved FAO i Roma. Der arbeidet jeg med å utvikle prosedyrer for hygienetiltak i næringsmiddelindustrien i U-land.

Grete Lorentzen har 58 publikasjoner ved Nofima:

Comparative quality evaluation of processed clusters obtained from red king crab (Paralithodes camtschaticus) typical of spring and autumn harvests in the Barents Sea

Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Lindberg, Stein-Kato; Lorentzen, Grete Elisabeth

2021

Varmebehandling av snøkrabbecluster

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Martinsen, Gustav; Siikavuopio, Sten Ivar

2021

Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet

Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth

2021

Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe

2020

Saltreduksjon i spord og loins stykker av klippfisk sei ved koking

Lorentzen, Grete Elisabeth; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2020

Expert-driven methodology to assess and predict the effects of drivers of change on vulnerabilities in a food supply chain: Aquaculture of Atlantic salmon in Norway as a showcase

Marvin, Hans J.P.; van Asselt, Esther; Kleter, Gijs; Meijer, Nathan; Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Lill-Heidi; Hannisdal, Rita; Sele, Veronika; Bouzembrak, Yamine

2020

Effect of freezing methods, frozen storage time, and thawing methods on the quality of mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Hustad, Anette; Lian, Federico; Grip, Adrian Eyser; Schrødter, Espen; Medeiros, Tatiana; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe

2020

Verdens fremste på krabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; Lorentzen, Grete Elisabeth

2019

Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar

2019

Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth

2019

Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth

2018

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth

2018

Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana

2018

Slår kloa i kjøttfylde i krabber

Wold, Jens Petter; Lorentzen, Grete Elisabeth

2017

Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth

2017

Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar

2017

Holdbarhet på klippfisk. Flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer

Lorentzen, Grete Elisabeth; Røhme, Amalie; Sandaker, Elin Kristianne

2016

Seafood from Norway - Food safety

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild

2016

Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2016

Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats

2016

Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor

2016

Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures

Lorentzen, Grete Elisabeth; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor

2016

Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar

2016

Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

2015

Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2015

Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig

2015

Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore

2014

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

2014

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie

2014

Trygg sushi av laks

Herland, Hilde; Lorentzen, Grete Elisabeth

2013

Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn T

2013

Survival of Listeria innocua and Listeria monocytogenes in muscle of cod (Gadus morhua L.) during salt-curing and growth during chilled storage of rehydrated product

Lorentzen, Grete Elisabeth; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene Viktoria; Skjerdal, Taran

2010

Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur

2007

Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas

2007

Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the shelf-life of farmed ready-to-cook spotted wolf-fish (Anarhichas minor)

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg , Gro haugvaldstad; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth

2006

Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten

2006

Mikroflora i oppdrettstorsk

Lorentzen, Grete Elisabeth

2004

New method for rapid and sensitive quantification of sulphide producing

Skjerdal, Olaug Taran; Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; Berg, James

2004

Wood in Food - Measuring methods. Partial report 1

Lorentzen, Grete Elisabeth; Gudbjörnsdottir, Birna; Weider, Ida

2000