Illustrasjon: Oddvar Dahl © Nofima

Fiskeri på 78°

Småskala fiskeri for lokal verdiskaping på Svalbard

 Sjømatindustri  

Prosjektet har som mål å forberede Longyearbyen på Svalbard, som verdens nordligste by, til også å bli et kulinarisk reisemål med kortreist og bearbeidet konge- og snøkrabbe på menyen.

Tidspunkt:1. april 2021 – 31. desember 2023
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:MATIS, Pole Position AS, Basecamp Explorer, Svalbard Explorer, Svalbard Hotell, Coop Svalbard SA, Rantind AS, Direkte Markedsføringsbyrå AS
Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Lorentzen
Grete Lorentzen

Seniorforsker
Tlf.: +47 995 54 336
grete.lorentzen@nofima.no

Kullgruveindustrien på Svalbard har gjennomgått omfattende reduksjoner i løpet av de senere år. Alternative inntektskilder for å sikre et vitalt samfunn med en norsk tilstedeværelse på Svalbard er derfor viktig. Dette har blant annet omfattet etablering av et forskningsmiljø i tillegg har turistindustrien økt vesentlig.

Verdifulle marine ressurser

Målet for norske myndigheter er å sikre at Longyearbyen også i fremtiden forblir et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for dagligliv, sysselsetting og bosetting. Prosjektet “Fishery at 78°” er unnfanget som følge av endringene og utfordringene som svalbardsamfunnet står overfor, og fordi Svalbard har nær tilgang til de verdifulle marine ressursene som konge- og snøkrabbe er.

For å skape lønnsomhet av konge- og snøkrabbe på Svalbard, må det utvikles forskningsbasert kunnskap som omfatter fangst, levendelagring, bearbeiding og utvikling av kulinariske matopplevelser.

Snøkrabbe og rød kongekrabbe

Dette vi vil oppnå gjennom fire arbeidspakker (AP):

AP1: Regulatoriske og økonomiske betingelser

AP2: Fangst og levendelagring, prosessering og utvikling av kulinariske matopplevelser

AP3: Sammenfatning av resultatene oppnådd i AP1 og 2

AP4: Prosjektledelse, koordinering og formidling.

Å levendelagre snø- og kongekrabbe på Svalbard er ikke så enkelt som å kopiere det eksisterende fiskeriet langs kysten av Finnmark. Faktorer som klimaendringer, tilbaketrekking av is, tilgang til ressursene, vannkvalitet og vanntemperaturer er forskjellige. For å sikre god velferd og lav dødelighet hos krabber, må det derfor utføres eksperimentelt arbeid for å evaluere, teste, justere og optimalisere betingelser for levendelagring.

Verdiskapingen knyttet til utnyttelse av snøkrabbe og kongekrabbe vil gi store muligheter for svalbardsamfunnet ved å skape direkte sysselsetting som kommer så vel turister og besøkende som lokalbefolkningen til gode. Basert på de oppnådde resultatene i prosjektet, vil det utvikles en detaljert svalbardplan for fangst, levendelagring, og prosessering i tillegg til konsepter for kulinariske matopplevelser av begge krabbeartene.

Disse vil kunne bli utviklet og skreddersydd for turistnæringen og svalbardsamfunnet.

Relatert innhold