Vitenskapelig artikkel

New method for rapid and sensitive quantification of sulphide producing

Skjerdal, Olaug Taran; Lorentzen, Grete; Tryland, Ingun; Berg, James

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 93, p. 325–333, 2004

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: none