Publisert 2003

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-517-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lorentzen, Grete; Tryland, Ingun

Serier : Nofima rapportserie 7/2003

År : 2003

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Sjømatindustrien etterspør i dag enkle og billige hurtigmetoder for å fastsette kvaliteten på produktene. I påvente av slike metoder anvendes tradisjonelle analyser, f eks platespredningsmetode ved mikrobiologiske analyser. Ulempen ved slike metoder er at det tar gjerne 2 til 3 dager før analyseresultatet er klart. I dette prosjektet er det utviklet en hurtigmetode for påvisning og kvantifisering av sulfidproduserende bakterier (SPB) i sjømat. SPB er en gruppebetegnelse på kvalitetsforringende bakterier i sjømat som ved vekst produserer hydrogensulfid gass (H2S). I utviklingen av metoden har det vært viktig å ta hensyn til fiskeindustriens behov; enkelt å ta ut prøven, ingen krav til laboratorie fasiliteter, enkelt å lese av. Foruten basis sterilteknikk, kreves det ingen spesifikke kunnskaper i mikrobiologi for å anvende metoden. En prøve med et høyt antall SPB, f eks 1 000 000 SPB/g detekteres og kvantifiseres innen 5 timer, mens et lavere antall, f eks 1000 SPB/g, detekteres i løpet av 12 – 14 timer Parallelle analyser utført på jernagar, referansemetoden, viser en tilfredsstillende sammenheng. I april 2003 ble det innvilget et US-patent på analyseprinsippet for hurtigmetoden.

Kontaktpersoner: