Nofima rapportserie

Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 14/2017

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-508-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningsstoffer. Veilederen inneholder også en kort beskrivelse av tekniske hjelpestoffer. Medlemmene i styringsgruppen; flere næringsaktører har deltatt aktivt i utviklingen av veilederen; Mattilsynet har hatt rolle som observatør.