Nofima rapportserie

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Lorentzen, Grete; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2012

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-990-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over FoU utført i rekeindustrien i tidsrommet 1985 - 2012. Mere spesifikt fokuserer rapporten på ombordbehandling av reker, effekt av lagringstid og temperatur under frysing, ulike metoder for tining av reker og tilslutt høytrykksbehandling av reker. Rapporten gir også en beskrivelse av metode for tining, koking og beregning av utbytte. Rapporten utgjør arbeidspakke 0 i prosjektet, og den vil være et grunnlag for arbeidet som skal utføres i de øvrige arbeidspakkene.