Nofima rapportserie

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 7/2014

Antall sider: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-162-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra andre land. I følge industrien er 80 % av kostnadene forbundet med kjøp av råstoff. Dette innebærer at 1 % forbedring i pilleutbytte vil med dagens produksjonsvolum utgjøre flere millioner kroner på bunnlinja for en bedrift som piller reker.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke teknologi og løsninger for industriell foredling av reker som kan gi norsk rekeindustri fortrinn i forhold til konkurrerende produksjon. Konkret er det jobbet med ombordhåndtering, fryselagring, tining og modning i kald lake og høytrykksbehandling.

Resultatene fra arbeidet viser mulighet for prosessendring med gunstig effekt på utbytte. Dette bør imidlertid dokumenteres i pilotskala før en eventuell implementering. Vurdering av om resultatene fra forsøket skal undersøkes nærmere eller om det skal tas direkte i bruk ligger hos de enkelte næringsaktørene og er knyttet opp til vurdering av lønnsomhet og potensial for forbedring av prosess og produkt.